odot

יא' חודש לזכרו לאיש החסד ואוהב תורה ר' אברהם טובול ז"ל:

ראש המועצה הדתית הרב עובדיה דהן: "המנוח ר' אברהם טובול ז"ל היה מהמתנדבים הראשונים המסורים שבבית העלמין במסירות נאמנה", בעצרת קראו רהבנים להתחזק בתפילה, לימוד משניות ותהילים

OVAD43

במלאת יא' חודש לאיש החסד ואוהב תורה, אציל המידות ר' אברהם טובול ז"ל שנזדכך מתוך יסורין קשים ומרים התאסף קהל רב בראשות רבנים חשובים לעצרת היא' חודש וסעודת מצוה באולם שע"י מתנ"ס "נוה יונתן" באשדוד.

לאחר תפילת מנחה נשאו דברי התעוררות הרבנים החשובים שליט"א. את העצרת הנחה אחיו של המנוח הרב אלדד טובול ראש המועצה הדתית בעמנואל.

את העצרת פתח הרה"ג ר' אבנר עמר רב ק"ק ורו"כ "אור מאיר", שציין בראשית דבריו, עברו יא' חודש מרים ונמהרים, חסרון מקומו בבית הכנסת מורגש, וכל פעם אני אומר אולי ואולי נראה אותו... בדבריו עמד על מידותיו הגדולות ובפרט בבין אדם לחבירו. אברהם ז"ל היה דמות מיוחדת של חסד ומחשבתו תמיד היתה על השני. את אהבתו לתורה הזכירו כי כותלי בית המדרש "אור מאיר" יעידו, שהיה מגיע מידי שבת בשבתו לתפילת נץ החמה ולאחריה היה משתתף בשיעור תורה כשלוש שעות, גם בתקופות הקשות כשהיה חולה מאוד, היה מתאמץ מתוך מסירות נפש של ממש עם כאבים קשים להגיע לבית הכנסת ולהתפלל בציבור ולשמוע שיעור תורה.

בסיום פנה לציבור הרחב שכל אחד ילמד משנה לע"נ, שזה דבר גדול וחשוב.

הדיין הרה"ג ר' יצחק אלמליח חבר בית הדין הגדול י-ם בדבריו עמד על מעלת התפילה וחשיבותה בכל עת, עד כדי שמצינו אצל תפילתו של אהרון הכהן בקודש הקודשים שהיה מתפלל 'שלא יארע צרות לעם ישראל בשנה הבאה' כמובא בסדר עבודת יום הכיפורים. ציין את אהבתו לתורה של המנוח, כשביקרו בבית החולים דאגתו היתה שחסר לו את השיעורי תורה. עוד הרחיב להתחזק בבטחון ובאמונה בה' יתברך ולהוסיף כל יום בתפילה פרקי תהילים כדי שנתחבר יותר לה' ית'. לכן ראוי שכולנו נתחזק בתפילה, להתפלל בכוונה להגיע בזמן לתפילה ולדעת לפני מי אנו עומדים.

בין דרשות הרבנים, האבא הרב אליהו שליט"א ערך סיום מסכת "הוריות" לע"נ בנו המנוח.

כ"ק האדמו"ר ממעליץ אמר בדבריו, ידידנו המנוח היה מקפיד מאוד על שיעורי תורה ועל כבוד תלמידי חכמים, בערב זה שהנשמה נמצאת כאן, כדאי להתחזק ולקבל דברים על מנת להתחזק ולהתקרב להקב"ה שזה מועיל הרבה לנשמה כמובא בספה"ק.

הרב עובדיה דהן ראש המועצה הדתית סיפר על החסדים שהיה עושה במתן בסתר, באחד הפעמים זה היה באישון לילה בבית העלמין עוד לפני שהיו המתנדבים כששמע על נפטר בשעת לילה ויש עיכוב, מיד פנה ואמר שניגש אל המלאכה לכל צורכי הנפטר ואכן כך נהג מס' פעמים מתוך טוב ליבו ובמתן בסתר. כל זה מראה לנו כמה חסד ומעלת נתינה עזרה לזולת שהיה לו, התנהג בדרך ארץ ובהארת פנים, לא הרים את קולו על איש ונשתדל להמשיך בדרך שהנחיל שהיא דרך ד'.

הרה"ג ר' יהודה סבח רו"כ "תפארת דוד" בדבריו ציין את מסירותו לתורה בחייו הקצרים, את מעלת התפילות בציבור במסירות רבה הגם כשהיה במצבים קשים או בדרכים, לא ויתר על תפילה במנין. היתה לו מסירות מיוחדת לגדל את ילדיו הקטנים בחינוך בדרכי התורה ואהבת תלמידי חכמים וגם בשעותיו הקשות ביקש שידאגו לכך.  היה מיוחד במידת החסד, עזר למשפחות ברוכות ילדים, אלמנות ויתומים בעיקר לפני החגים, היה מתרוצץ כדי לדאוג לכל צרכיהם בממון ובמצרכים, ביגוד והנעלה והכל בצנעה יתרה, ביתו היה פתוח לחסד בכל ענין וענין כפי יכולתו.  

הרה"ג ר' שלמה טובול רב קהילת הרי"ף רחובות ציין שמעלותיו הרבות נראו אצלו גם בעת שהיה במצב קשה בבית החולים כשהיה נתון ביסורין קשים, בעת שבקרו אצלו, היה אומר אולי היה עדיף בזמן זה שתעסקו בתורה מאשר לבוא הנה, ראינו כיצד טיפל ודאג לסבתא שתחי' במסירות נפש אמיתית וכל הזמן דאג שלא לספר לה על מצבו כדי לא לצערה עד כדי כך, וזה צריך לחזק את כולנו.

ח"כ הרב ינון אזולאי המתנדב גם בארגון "איחוד הצלה", הזכיר שהמנוח הקים ויסד שיעורי רפואה והלכה באשדוד ובעמנואל וחיזק את המתנדבים למסירות בהתנדבות. מתנדבי 'איחוד הצלה' קבלו על עצמם להנציח את שמו בפעילות הענפה בכל רחבי הארץ לזכותו ולע"נ הטהורה.

במעמד נכחו עוד מנהל ת"ת "אבן ישראל" הרב מאיר בן זקן, חבר מועצת העיר עו"ד הרב מאיר בן סימון, הרב עזרא גרשי ראש מועצה מקומית עמנואל.

תמונות:

MELIZ43

KAHAL43

ABA43

אודות המועצה חדשות אחרונות יא' חודש לזכרו לאיש החסד ואוהב תורה ר' אברהם טובול ז"ל:

תגובות אחרונות

Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר