odot

פרסום עבודה לילדי העובדים בחופשת הקיץ במסגרת המועצה הדתית

עם תקופת חופשת הלימודים בקיץ, המועצה הדתית אשדוד מפרסמת בזאת לעובדיה על המעונינים באופן זמני! להעסקת ילדיהם (בנים ובנות) בגילאים 14 עד 18 שנה בלבד! בימי החופשה בימים שבין טז' בתמוז תשע"ח 29.6.18 עד ל- כ' אב תשע"ח 1.9.18.

6 Project 0001

ההצעות העבודה לנערים יהיו במסגרת עבודות כמו: ארכיב, תיוק מסמכים, גריסה, הקלדה במחשב ועזרה משרדית וכדומה.

יצויין כי העסקה של הנערים היא אך ורק לתקופת ימי החופשה בלבד ולא מעבר לכך.

אותם נערים יקבלו מימון מהמועצה הדתית ישירות ובתנאי בל יעבור, שהעיסקה תהיה ללא חריגה תקציבית מתקציב המועצה.

מס' בני הנוער המועסקים יהיה כפוף לעמידה בתקציב ולאי חריגה ממנו.

ניתן ליצור קשר עם הנהלת המועצה בטל: 08-8630630

אודות המועצה חדשות אחרונות פרסום עבודה לילדי העובדים בחופשת הקיץ במסגרת המועצה הדתית

תגובות אחרונות

Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר