odot

הרבנים הראשיים, רבני המועצה וראש המועצה בכתיבת אותיות בספר תורה

במועצה הדתית כתבו את האותיות האחרונות בספר התורה שהוגרל ע"י "קופת החסד הספרדית" בעיר. תושב אשדוד זכה בספר תורה הנ"ל

DSC 6512 13

קופת החסד הספרדית אשדוד ערכה הגרלה על ספר התורה לאחר שבשנה האחרונה נמכרו כרטיסי הגרלה בקרב הציבור. הקופה נוסדה בעידודו ובברכתו של מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל שאף עמד בראשה עד יומו האחרון. רבני הקופה מאשדוד פועלים רבות בצדקה וחסד עבור משפחות הזקוקות לכך ע"פ תקנון הקופה.

לפני קיום מועד ההגרלה, נציג רבני הקופה הרב חיים בן חמו זיכה את רבני העיר שליט"א בכתיבת אותיות האחרונות בספר תורה אשר מיד לאחר מכן בירכו את כל המשתתפים בזכות הצדקה בעזרה לקופת החסד הספרדית.

במועצה הדתית כובד המרא דאתרא הגה"צ רבי חיים פינטו והגר"י שיינין, ראש המועצה הדתית הרב עובדיה דהן, הגר"ח קלמנוביץ חבר לשכת הרבנות רב מחלקת עירובין ורב שכונה, וכן הגר"א עמאר רבה של ק"ק 'איפיני' בצרפת.

ההגרלה נערכה לאחר השיעור בבית מדרשו של הגר"מ כהן רב בית הכנסת הריב"ז ומרבני קופת החסד. בעת ההגרלה נכח  עו"ד אילן מלול שעקב אחר ההגרלה ולאחר הרמת פתק זכה תושב העיר שהביע את התרגשותו הגדולה עד דמעות לאחר ששוחחו עימו בטלפון על הזכיה בספר תורה.

SSD3

DSC 6512 30

אודות המועצה חדשות אחרונות הרבנים הראשיים, רבני המועצה וראש המועצה בכתיבת אותיות בספר תורה

תגובות אחרונות

Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר