odot

זלזול בגניזה ובספרי הקודש של בלתי אחראים שהשליכו בבית העלמין

זעזוע ושאט נפש מביזוי הקודש: שני משטחים ענקיים עמוסים ספרי קודש הונחו בסמוך למתקן הגניזה בבית העלמין כשגשם שוטף יורד עליהם # מתקן הגניזה הענק באשדוד עומד להיסגר בזמן הקרוב

GGNIZ

בשעות אחר הצהריים הגיע משאית לבית העלמין ופרקה שני משטחים עמוסים בספרי הקודש מאחד מבתי הכנסת בעיר על הכביש בסמוך לביתן הגניזה. היות וכל מתחם בית העלמין מרושת במצלמות באיכות גבוהה, תוך זמן קצר הגיע לבית העלמין הרב עובדיה דהן יו"ר המועצה הדתית ומיד עלה על זהות נהג המשאית ועל אותם אחראים שהניחו את ספרי הקודש בבזיון נורא תוך כדי שיורד גשם ללא הפסקה והכל מתרטב.

יצויין כי על הלוח שבביתן הגניזה נאמר במפורש כי במקרה של הבאת גניזה בכמות חריגה ניתן ליצור קשר עם המשרד בתיאום מראש בלבד!

אותם אחראים שביזו את הקודש בהנחת המשטחים עמוסי הספרים באמצע הכביש ללא תיאום, קיבלו הערה חמורה מהמועצה הדתית והתחייבו לפנות מיידית את ספרי הקודש מהמקום.

מקרה מצער זה מתווסף לבעיות השוטפות בענין הגניזה אשר על כן הוחלט כי בזמן הקרוב יסגר לחלוטין ביתן הגניזה בבית העלמין באשדוד.

על פי בדיקה מקצועית ועם המשרד לשירותי הדת, המועצה הדתית אינה חייבת כלל לשאת בהוצאות הגניזה של תושבי העיר, ואשר על כן כמו בשאר ערים כבר בשנה האחרונה פוזרו תיבות ברזל גדולות ברובעים השונים, אשר שם ניתן להעביר גניזה על פי מחיר קבוע לפי שקית/שק, ועוד כמו כן ניתן להעביר בתיבה מיוחדת גם מזוזות ותפילין שנפסלו.

לקראת שנת 2019 יגיעו תיבות גדולות נוספות ונוחות לסביבה בצבע כחול, בהם יוכלו להניח את הגניזה.

הרב עובדיה דהן יו"ר המועצה הדתית מציין כי זה כבר בלתי אפשרי ולא ניתן להאמין להוצאות הגוברות כאשר רק באשדוד אנו נזקקים לפינוי כמות אדירה של גניזה מידי חודש בחודשו בכמות של ממוצע כ-16 טונות!!! שזה כמות עצומה ולפני החגים או אחרי, הכמות מוכפלת בחצי ואף יותר, ולצערנו בתוך ערימות הגניזה ניתן למצוא אף אשפה רגילה או סתם עיתונים וניירת שאינה קשורה לגניזה כלל.

עוד מציין הרב דהן, כי מעמד קבורת הגניזה של תפילין ומזוזות ימשיך להתקיים כרגיל מידי ערב חג השבועות במעמד הרבנים הראשיים ונכבדי הציבור ברוב עם, כדי לייקר את הגניזה וחשיבות דברי הקודש שנפסלו שבקדושתן הן עומדים.

אודות המועצה חדשות אחרונות זלזול בגניזה ובספרי הקודש של בלתי אחראים שהשליכו בבית העלמין

תגובות אחרונות

Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר