odot

הרבנים הראשיים וראש המועצה בניחום בבית משפחת אסרף הי"ו

הרבנים הראשיים הרה"ג רבי חיים שמעון פינטו והרה"ג רבי יוסף שינין הגיעו יחד עם ראש המועצה הדתית הרב עובדיה דהן לניחום אבלים אצל משפחת אסרף על פטירת מר יהושע אסרף ז"ל

ASARAF 1

מוותיקי העיר שנפטר והוא בגיל 68 שנים לאחר שחלה במחלה קשה. המנוח זכור כמי שעבד במשך שנים רבות בבנק הבינלאומי בעיר.

בבית המשפחה נשאו דברי תורה וניחום הרבנים בפני המשפחה שהעלו את זכרו של המנוח. אחיו מר ג'ו יוסף אסרף הי"ו שימש כסגן ראש עיר בתואר והיה ממונה על מספר תחומים מוניציפאליים, כולל כספים, ושימש יו"ר במספר ועדות בעירייה ועם השנים זכה לתואר "יקיר העיר" בתרומתו החשובה עם קשריו הענפים שזכה להיות שותף להקמת 7 גני ילדים בעיר, חדר מחשבים במקיף א' ותרומה של 5 מיליון דולר לבניית מרכז אומנויות "מונארט".

ASARAF 1 2

אודות המועצה חדשות אחרונות הרבנים הראשיים וראש המועצה בניחום בבית משפחת אסרף הי"ו

תגובות אחרונות

Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר