odot

רבנים וציבור רחב באזכרת החודש לעובדת במחלקת הנישואין מרת יוכבד כהן ע"ה

עצרת השלושים לעובדת המסורה מרת יוכבד יוכי כהן ע"ה פקידה מסורה שהיתה לסמל ודוגמא ואחריות במחלקת נישואין ברבנות הראשית

YOCY5 1

עם כלות השלושים של האשה הדגולה אצילת הנפש והמידות, ברוכה במעשיה הטובים, אשת חיל עטרת בעלה, מרת יוכבד-יוכי כהן ע"ה עובדת מסורה במחלקת הנישואין במועצה הדתית התאסף ציבור רחב בראשות רבנים חשובים, בני משפחה עובדי ועובדות המועצה הדתית לעצרת מספד והתעוררות.

העצרת התקיימה בבית הכנסת הגדול והמפואר "מעם לועז" במרינה, לאחר תפילת מנחה, נשאו דברי תורה והתעוררות לזכרה.

הרה"ג ר' יוסף שיינין, הרב עובדיה דהן יו"ר המועצה הדתית, הרה"ג ר' חיים קלמנוביץ רב מחלקת הנישואין והעירובין, דודה, הדיין הרה"ג רבי דוד מלכה מנכ"ל בתי הדין הרבניים, מזכה הרבים הרב אילן קדוש, וגיסה בנש"ק הרה"ג ר' יחיאל תורג'מן נכדו של הבבא סאלי זיע"א.

לאחר תפילת ערבית התקיימה סעודת מצוה במקום. בדבריהם של הרבנים העלו את זכרה של המנוחה ע"ה ועמדו על מסירותה ואחריותה בעבודתה החשובה שהיתה מקבל כל זוג שהיה מגיע לפתיחת תיק נישואין במאור פנים מיוחד ומסבירה בנחת, את הנוהל לפתיחת תיק ולבסוף היתה מברכת בברכת 'מזל טוב' את הזוג, כך שכל מי שיצא מחדרה, יצא עם חיוך ושמחה.

תורת חסד על לשונה, מידת החסד היתה נטועה בה בכל הזדמנות כך גם בהכנסת אורחים ובפרט ללומדי תורה היתה משקיעה בכל מאודה ובמסירות מיוחדת מתוך הערכה רבה לתורה וללומדיה.

אמונת חכמים וכבוד לתלמידי חכמים מתוך התבטלות גמורה היה אצלה לשם דבר. כך גם בעבודתה היה ידוע שהיה מתעורר ספק ולו הקטן ביותר היתה נועצת ברבנים לשמוע את חוות דעתם ורק אז היתה ממשיכה בעבודתה וכל זה מתוך אחריות רבה שהיתה לה במחלקת הנישואין.

הרב עובדיה דהן יו"ר המועצה הדתית ציין, כי המנוחה ע"ה היתה מקפידה על הנהלים, היתה לה אחריות גדולה וגם כשהיה לחץ בעבודה לא ויתרה על קוצו של יד, תמיד הייתי רואה אותה מתפללת בין לבין, היתה קשורה לאביה ר' יחיאל ז"ל במסירות עצומה והיתה מספרת שהיתה מכינה אוכל לאביה ושולחת לו. כמה דאגה לבעלה ולילדיה במסורת עצומה, היתה דמות שנתנה חיוך לכל באי המועצה, החל הוא עצום, זכתה שבימים אלו התקיימו תפילות רבות וקבלו קבלות לזכותה, המלאכים יוצאים לקבל את נשמתה הטהורה המלאה בזכויות רבות.

הרה"ג ר' רבי חיים קלמנוביץ רב מחלקת נישואין והעירובין, הזכיר מדברי פרשת השבוע ואמר, נאמר בפסוק על יעקב אבינו (בראשית לב, כג) "ויקח את אחד עשר ילדיו". ושואל רש"י ודינה היכן היתה? ומקשה הגאון מוילנא זצ"ל, ומנין כי דינה היא החסירה, ואולי דינה נמצאת, ואחד מן האחים הוא החסר? ומבאר הגאון מוילנא, כי מאחר ובדברי חז"ל נאמר כי בית המקדש נבנה בחלקו של בנימין משום שהוא היה היחידי מבני יעקב שלא השתחוה לעשו במפגש המפורסם, ואילו אחד אחר מן האחים לא היה בין המשתחוים, היה בית המקדש יכול להיבנות בחלקו.

ואנו למדים מדברי חז"ל על פי ביאור דברי הגר"א, כי בניית המקדש צריכה להיעשות בקדושה וטהרה מיוחדת, וגם הצורך של פיקוח נפש להשתחוות לעשו, מהווה מבחינות מסויימות מגבלה בבניית המקום המקודש.

וראויים דברים אלו לשמש כמגדל אור ודרך במסכת חייה היקרים של גב' יוכבד יוכי ע"ה, כי כאשר קיים יעד מקודש ונכסף של רישום הנישואין לצורך בניית בתי ישראל, בנוסף לצורך החשוב להאהיב את שם שמים ולקבל את כולם בחיוך ובשמחה, נחוץ וחשוב שמלאכת קודש זו תיעשה בדייקנות בהתאם לכל כללי ההלכה וכך אכן היתה המנוחה ע"ה.

ויהי רצון כי ממרומים תשמש כמלאך וסניגור להמליץ עלינו לטוב, ולסייע לכולנו בבניה המקודשת של בתים הנבנים בתוך כרם בתי ישראל ושנשמע ונתבשר בבשורות טובות ונזכה לגאולה השלמה בקרוב ולתחיית המתים.

YOCY5

YOCY5 2

אודות המועצה חדשות אחרונות רבנים וציבור רחב באזכרת החודש לעובדת במחלקת הנישואין מרת יוכבד כהן ע"ה

תגובות אחרונות

Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר