odot

במעמד נרגש: הונצח אולם ארועים והכינוסים במועצה לזכרה של העובדת המסורה ע"ה

מנציחים את זכרה של העובדת המסורה: בהחלטת יו"ר המועצה הדתית הרב עובדיה דהן הוחלט להנציח את זכרה של העובדת מרת יוכבד יוכי כהן ע"ה באולם ארועים של המועצה הדתית

TEKES Y 3

בטקס נרגש ובמעמד הרבנים הראשיים רבי חיים פינטו, רבי יוסף שיינין ויו"ר המועצה הדתית הרב עובדיה דהן התקיים הנצחת אולם "ארועים והכינוסים" במועצה הדתית לזכרה של אשת החיל עטרת בעלה, ברוכה במעשיה הטובים, מרת יוכבד-יוכי כהן ע"ה שהיתה עובדת בכירה במחלקת נישואין ובמשך שנים רבות סייעה לרבים במסירות ובמאור פנים וקדשה שם שמים בעבודתה.

במעמד השתתפו בעלה וילדיה, בני משפחתה, רבני המועצה הדתית, עובדי ועובדות המועצה שהתאספו בקומה העליונה בבנין המועצה הדתית.

יו"ר המועצה הדתית הרב עובדיה דהן הזמין את בני המשפחה לטקס 'הסרת הלוט' מעל דלת הכניסה לאולם הארועים והכינוסים, לאחר הסרת הלוט, הרב הראשי הגר"ח פינטו הקריא את המילים שנכתבו על שלט הזכוכית עבודת יד לעין כל ותיאר את עבודתה המסורה ואת הרושם הגדול שהותירה על הזוגות הרבים שעברו על ידה ברישום לנישואין במשך השנים וכך שמה הטוב נשאר לנצח ועלינו ללמוד ממעשיה כדי להמשיך בדרך זו בסבר פנים יפות ובסבלנות לזולת.

בסיום דבריו בירך את כל המשתתפים שיראו אך ששון ושמחה כל ימיהם וברכת חג חנוכה שמח.

יו"ר המועצה הדתית הרב עובדיה דהן נשא דברים נרגשים על עבודתה המסורה של המנוחה יוכי ע"ה וביום זה שאנו מציינים חודש לפטירתה, אנו חונכים ומנציחים את שמה באולם הכינוסים והארועים של המועצה אשר בו מתקיימים לרוב שמחות רבים כמו חתונות ובריתות מילה למשפחות במצוקה וכן השתלמויות לרבנים ועובדי המועצה במחלקות השונות.

כן העלה את נושא הטהרה והמקוואות בעיר שזה בבחינת מוסיף והולך בקרב כל נשות העיר בכל רובעי העיר, גם למנוחה ע"ה היה חלק בזה. ואכן זכות גדולה שהמקום יקרא מעתה על שמה וכל המעשים הגדולים שנעשים כאן יהיו לזכותה ולעילוי נשמתה.

הרב חיים קלמנוביץ רב מחלקת הנישואין והעירובין שעבד יחד עם המנוחה במשך שנים רבות בדבריו אמר,  שֶיָאֶה ונָאֶה לה למנוחה הגב' יוכי ע"ה שאולם חשוב זה יונצח על שמה, המנוחה עסקה במלאכת הקודש במחלקת הנישואין באחריות גדולה ובכובד ראש בצניעות ובפשטות עם ידע וסדר מקצועי שלה, כל ספק ואפילו הקטן ביותר היתה מבררת אצל הרבנים.

זו העת להודות ליו"ר המועצה הדתית הרב עובדיה דהן על ההחלטה המכובדת להנצחת זכרה של העובדת המסורה שהיתה ואיננה, ויהי רצון שנשמע רק ששון ושמחה בכל בית ישראל.

תמונות:

TEKES Y

TEKES Y 1

TEKES Y 2

TEKES Y 4

TEKES Y 5

TEKES Y 6

TEKES Y 7

TEKES Y 8

אודות המועצה חדשות אחרונות במעמד נרגש: הונצח אולם ארועים והכינוסים במועצה לזכרה של העובדת המסורה ע"ה

תגובות אחרונות

Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר