odot

הרב עובדיה דהן ראש המועה"ד נשא דברי הספד לזכרו של השר לשירותי הדת הרב דוד אזולאי ז"ל

במלאת החודש לשר שירותי הדת הרב דוד אזולאי ז"ל נשאו דברי הספד הרב הראשי הגר"י שיינין, הרב עובדיה דהן יו"ר המועצה הדתית ורבנים חשובים

IMtrG 1619

בישיבה לצעירים "תורה אור" באשדוד ערכו עצרת מספד והתעוררות לזכרו של הרב דוד אזולאי זצ"ל השר לשירותי הדת אשר היה גם מחותן למקים ומייסד השיבה הגאון רבי שמעון כהן זצ"ל.

בשעות הערב התכנסו תלמידי הישיבה והרמ"ים עם ראש הישיבה הרה"ג רבי יעקב כהן לעצרת התעוררות בהיכל הישיבה אשר בה נשאו דברים הרבנים הגאונים: הרב יוסף שיינין רב העיר, הרב מאיר אבוחצירא רו"מ "תורה לשמה", הרב שמואל שטרית רו"מ "אוצרות הגדולים", הרב עובדיה דהן ראש המועצה הדתית. כיבדו בנוכחותם ח"כ הרב יעקב מרגי (השר לשירותי הדת לשעבר) ור' אבי אמסלם ממ"ק ראה"ע.

את העצרת פתח הרב עובדיה דהן יו"ר המועצה הדתית, שבדבריו הביא את דברי חז"ל והזכיר את ההליכות שלו, הנהגות שלו עם ראשי המועצות הדתיות ועם כלל העם, כל פונה אצלו היה חשוב והיה מאיר פנים במיוחד לכל אדם. המילה 'הספד' הינה גם 'הפסד', כעת אנו צריכים לחשב מה הפסדנו בהסתלקותו של אדם מורם שכזה ומה נוכל לקחת לעצמנו בהספד זה.

עוד ציין את מאבקיו על שמירה וביצור הדת בארץ הקודש במשך שנים, העלה על נס את תרומתו הגדולה בשדה החינוך אשר שימש כמורה ומנהל בית הספר במשך שנים רבות וזכה להעמיד תלמידים רבים בדרך התורה והמצוות.

את המשא המרכזי נשא ראש הישיבה הרה"ג ר' יעקב כהן שתיאר את הידידות האמיתית והכבוד לתורה שהיתה למנוח ז"ל כשבמשך שנים היה מתייעץ עם האבא ראש הישיבה זצ"ל בענינים רוחניים כשתמיד שאיפותיו היו איך וכיצד להגדיל תורה ולהאהיב את התורה על לומדיה, בכל עת היה מעודד את נכדיו לאהבה ועמל בתורה הק' והיה מגיע לבקר באופן קבוע בתלמודי תורה ובישיבות כשתמיד היה מביא עימו מיני תרגימא או מתנות כדי לייקר בעיניהם את לימוד התורה.

בפטירתו הפתאומית של אבא הגר"ש זצ"ל, כולם שמעו את דברים הכואבים בהספד שיצאו מקירות ליבו כשהוא בוכה עד כדי דמעות ללא הפוגה וזכורים המילים שאמר, שאני לא יכול, קשה, קשה להספיד את רבי שמעון בכל פעם שנפגשנו, זה מאור פנים שיחסר לי מאוד, כמה אהבנו אחד את השני, כמה החלפנו דעות ביננו... בעת שכזו זה הזמן לכולנו ללמוד מהליכותיו מנהגותיו שהיו לו בעבודת ד' בפשטות ובצניעות שהיתה לו.

את מסכת ההספדים חתם בנו חתנא דבי נשיאה ח"כ הרב ינון אזולאי, בדבריו סיפר על גודל מידת הבטחון וההודיה שהיה לאביו, כשהיה חוזר מהטיפולים הקשים מבית חולים כשכולו היה מוטש, נגשנו לשאול את אבא אולי אפשר להציע לך משהו, הוא לא רצה שנטרח אבל ביקש שנשיר יחד איתו "הטוב כי לא כלו רחמיך"!

תמיד היה שמח בלומדי התורה והשתדל שלא להטריח אחרים עבורו. היה אוהב ומכבד תלמידי חכמים והיה מתבטל מולם, תמיד אמר גדולי התורה הם המנהיגים הם מחזיקי שרשרת הדורות בעם ישראל.
 
עוד סיפר עובדות נדירות על מעשי החסד שעשה בחייו ובגדולת מידת של בין אדם לחבירו.

לאחר אמירת הקדיש, בני הישיבה עמדו על רגליהם ואמרו את ה'השכבה' לזכרו, כשבנו ח"כ הרב ינון אזולאי ניגש לעבור לפני התיבה לתפילת ערבית.

AZULAY 1 2

AZULAY 1 1

אודות המועצה חדשות אחרונות הרב עובדיה דהן ראש המועה"ד נשא דברי הספד לזכרו של השר לשירותי הדת הרב דוד אזולאי ז"ל

תגובות אחרונות

Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר