odot

בצער רב התקבלה השמועה על פטירתה של הרבנית מזל טוב מדלן פינטו ע"ה


הרבנית הצדקנית מרת מזל טוב מדלן פינטו  ע"ה א"ח להרה"ק רבי משה אהרון פינטו זצוק"ל7 R MAZAL

בצער רב התקבלה הידיעה המעציבה על הסתלקותה של הרבנית הצדקנית, צופיה הליכות ביתה, לתורה ולחסד, אשר שפכה צקון לחשה בתפילותיה, מפורסמת בצניעות ובשפלות רוח, אשת חיל עטרת בעלה, מרת מזל טוב מדלן פינטו ע"ה מחברתו של הרה"ק רבי משה אהרון פינטו זצוק"ל שנזדככה לאחר יסורים קשים ומרים והשיבה את נשמתה הטהורה לבוראה כשהיא בת פט' שנים. הרבנית ע"ה היא אימו של יבלחט"א מו"ר הגה"צ רבי חיים שמעון פינטו שליט"א המרא דאתרא.

בפטירתה, אבדה רבנית שכל חייה היו ספוגים הוד קדומים של יראת ה' ועבודתו, צדקות ושאר רוח של אצילות ומידות תרומיות, עטרת תפארת לצד בעלה הצדיק הנשגב הידוע בקדושתו.

הלוויתה תתקיים היום יום רביעי כה' בטבת תשע"ט (2.1.19 למנינם) בשעה 15:00 מבית העלמין באשדוד.

מיד עם הישמע הידיעה בשעות הבוקר סמוך לשעה 10:00 בבוקר, ראש המועצה הדתית הרב עובדיה דהן נרתם לכל הקשור בעזרה וסיוע להלוויה הגדולה ומיד כינס את עובדי בית העלמין על מנת להיערך בהתאם ובפרט לקראת בואם של אלפים רבים שיבואו להלוויה לחלוק לה כבוד אחרון.

המועצה הדתית והרבנות הראשית הוציאות מודעות אבל מכובדות המבכים מרה את פטירתה של הרבנית הצדקנית ע"ה שהיתה מדמויות ההוד הותיקות שבעירנו.

תנצב"ה.

R MAZAL

אודות המועצה חדשות אחרונות בצער רב התקבלה השמועה על פטירתה של הרבנית מזל טוב מדלן פינטו ע"ה

תגובות אחרונות

Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר