odot

המועצה הדתית מזמינה את הציבור הרחב ל"תיקון כרת" במעמד הרב הראשי הגר"ח פינטו עם סיום ימי השובבי"ם ת"ת


לקראת סיום היום ימי השובבי"ם ת"ת: "תיקון כרת" בציון הרה"ק רבי משה אהרון פינטו זצ"ל בליל שישי

TTTIKUN

 

השבוע מציינים בעולם כולו את סיום הימים הק' ימי השובבי"ם ת"ת הנודעים במעלתם הנשגבה של התחזקות בתשובה. השבוע יום חמישי בערב (ליל שישי) יתקיים לימוד "תיקון כרת" בשעה 22:00 באתר הציון של הרה"ק רבי משה אהרון פינטו זצ"ל בבית העלמין בעירנו בהשתתפות כבוד המרא דאתרא בנש"ק הגה"צ רבי חיים שמעון פינטו שליט"א הרב הראשי לאשדוד שישא דברי חיזוק והתעוררות ויעלה על נס את סוד מצבת קברו של מרנא בעל "אור החיים" הק' זיע"א והכנה לשבת קודש.

יצויין כי במשך שנים רבות קבע הגר"ח פינטו את סדר לימוד "תיקון כרת" בליל שישי בקברי הצדיקים קדושי עליון בקרית מלאכי ביניהם רבינו המהרח"ו זי"ע. בשנה האחרונה, סדר הלימוד מתקיים בעירנו אשדוד בבית המדרש שע"י הציון של הרמ"א פינטו זצ"ל.
 
במעמד קוראים את הסדר שיסד לנו האר"י הקדוש זיע"א, ותלמידו מהרח"ו זיע"א, אשר בתוך שאר סודות התורה גילו לנו גם את סוד עניין 'תיקון כרת', וסידרו לנו סדר תשובה ותיקון המצילנו מרדת שחת, המעלינו מבור תחתיות לחסות בצל כנפי השכינה. כיבוד קל מוגש למשתתפים. בסיום התיקון, יושמעו דברי חיזוק ויערך "התרת נדרים" לקהל.

loo 0001

אודות המועצה חדשות אחרונות המועצה הדתית מזמינה את הציבור הרחב ל"תיקון כרת" במעמד הרב הראשי הגר"ח פינטו עם סיום ימי השובבי"ם ת"ת

תגובות אחרונות

Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר