odot

לימוד "תיקון כרת" בסיום ימי השובבי"ם ת"ת עם הרב הראשי הגר"ח פינטו וראש המועה"ד הרב דהן

סיום ימי השובבי"ם ת"ת בלימוד "תיקון כרת" בציון הרה"ק רבי משה אהרון פינטו זצ"ל במעמד המרא דאתרא הגה"צ רבי חיים פינטו שליט"א

IMG 0027

הגה"צ רבי חיים פינטו רבה של אשדוד ערך את סיום הימים הק' ימי השובבי"ם ת"ת הנודעים במעלתם הנשגבה של התחזקות בתשובה בלימוד "תיקון כרת" בליל שישי האחרון בציונו של אביו הרה"ק רבי משה אהרון פינטו זצ"ל בבית העלמין בעיר בהשתתפות הרב עובדיה דהן יו"ר המועצה הדתית, קהל המונים שהגיע וגדש את היכל בית הכנסת שבציון וכן בקומת הציון.

בסיום, נשא דברים במעלת לימוד "תיקון כרת" המועילה לחיים ולנפטרים כאחד וסיפר שזוכר עוד בילדותו כיצד היו מתאספים אנשים יראי ה' ללימוד "תיקון כרת" שעשו בעיר מגוריו מוגאדור שבמרוקו שהחלו בחצות לילה ומסיימים בתפילת שחרית למחרת.

בדבריו התמקד על חייו של בעל אור החיים הק' במעלת התשובה. סיפר על חייו במרוקו כשמשם המשיך ל'ליוורנו' ומשם לארץ ישראל. וסיפר שבשנת תשכ"ד מכרו שטחי בתי עלמין בחו"ל ליזמים שבהם היו קבורים קדושי עליון והיו בונים שם בתים ומגדלים. בלונדון בשנת תשל"ג מכרו את בית עלמין היהודי ובנו שם אוניברסיטה רח"ל וכידוע ששם היו טמונים תלמידי חכמים נודעים.

בדבריו גילה תגלית לראשונה, בעת שהירדנים שלטו בירושלים והרסו וחיללו קברים רבים בהר הזיתים, היה מדובר להציל ולהעביר את קברו של בעל האור החיים הק' למרוקו וכבר הכינו חלקה ליד דודו הקדוש חכם רבי אליעזר די אבילה זצ"ל בעיר רבאט וברגע האחרון נגוז הרעיון, "ומה שמספרים שטרקטורים ניסו לחפור את קברו והתהפכו, זה לא נכון" אמר הגר"ח פינטו, וזה היה נס גדול שנשאר במקומו.

אחד מאותם אנשים שם שטיפלו בענין רבי פנחס אביצרור זצ"ל והיה בעל רוה"ק ואמר במילים אלו: "אני יודע שבעוד כמה שנים היהודים ישלטו פה, ולכן נשאיר את קברו של בעל אור החיים הק' במקומו" וכך היה.

יצויין כי במשך שנים רבות קבע הגר"ח פינטו את סדר לימוד "תיקון כרת" בליל שישי בקברי הצדיקים קדושי עליון בקרית מלאכי ביניהם רבינו המהרח"ו זי"ע. בשנה האחרונה, סדר הלימוד מתקיים בעירנו בבית המדרש שע"י הציון של הרמ"א פינטו זצ"ל. כיבוד קל מוגש למשתתפים. בסיום התיקון מתקיים "התרת נדרים" לקהל והגר"ח פינטו עורך ברכת "מי שבירך" לקהל המשתתפים.

 

 

IMG 9943

הרב חיים בן-חמו מקשיב לשיח הגה''צ רבי חיים פינטו במעלת לימוד "תיקון כרת"

IMG 9999

IMG 0011

IMG 0015

אודות המועצה חדשות אחרונות לימוד "תיקון כרת" בסיום ימי השובבי"ם ת"ת עם הרב הראשי הגר"ח פינטו וראש המועה"ד הרב דהן

תגובות אחרונות

Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר