odot

מיזם "מתפללים מצילים חיים" מס' 2 מסתיים

השבוע (שני) 25/2 התקיים מבחן לכ-60 משתתפים נציגים מבתי הכנסת בעירנו אשדוד לאחר שהסתיים קורס ההכשרה בן 44 שעות. המבחן התקיים בתחנת מד"א בעיר.

MADA670

בשיעורים הללו למדו לתת מענה בטיפול ראשוני להצלת חיים על כל סוגי הפציעות,  כולל לימוד והשימוש במכשיר "דפיברילטור".

טקס חלוקת התעודות לנציגי בתי כנסת שעברו את הקורס בהצלחה, במיזם "מתפללים מצילים חיים" שע"י המועצה הדתית בשיתוף יחד עם עירית אשדוד ומד"א, יתקיים אי"ה ב-1/4/2019 וכן חלוקת ערכה הכוללת תיק חובש, תיק כונן, ודפיברילטור לכ-20- בתי כנסת.

המתנדבים שיקבלו את התעודה, יהיו אזרחים בעלי הכשרה רפואית ויוכרו כ'נאמן חיים' ובמצבי חירום המתרחשים יקבלו אפליקציה למכשיר הסלולרי ויגישו עזרה ראשונה מיידית בסביבתם הקרובה.

MADA670 2

Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר