odot

המועצה הדתית בשיתוף פעולה מלא עם מנהלת העיר ברובעי העיר השונים

במפגש של הרב עובדיה דהן יו"ר המועצה הדתית עם איציק מוייאל ראש מנהלת רובעים ח' ו-ו': "המועצה הדתית תעבוד בשיתוף פעולה מלא עם ראשי המנהלת ברובעי העיר"

ROVA C1 3

בשבוע האחרון יצאו לסיור הרב עובדיה דהן יו"ר המועצה הדתית והרב חיים בן-חמו עם איציק מוייאל ראש המינהלת רובעים ח' ו-ו' כדי לעבוד בשיתוף פעולה מלא בנושאים הקשורים בין המועצה הדתית לתושב כמו עירובין ומקוואות.

במפגש במשרד המינהלת ברובע ח', הרב עובדיה דהן שיבח את ראש המנהלת איציק מוייאל העושה עבודה נהדרת ברובעים בעזרה ומענה לתושב המשמש כבמה לעדכונים הדדיים וחשיבה על פרוייקטים משותפים לעתיד לבוא, צוותים משימתיים לפי העניין. בעקבות כך, הקשר מתהדק ומקבל משמעות טובה יותר בין המינהלת לתושבים  כך גם במפגש זה מוייאל נעתר מיידית לשמוע ולראות מקרוב את בקשת המועצה הדתית. כן הוחלט גם יחד לעבוד בשיתוף פעולה מלא עם שאר ראשי המנהלת ברובעי העיר בנושאים הקשורים למועצה הדתית.

בסיור בשטח, עמדו מקרוב על בניית קווי העירוב והצבת העמודים באופן בטיחותי ונאה לסביבה. כמו"כ סיירו במקוואות ברובעים ו' ו-ח' אשר לקראת החג תושבים רבים מגיעים ל"טבול כלים" ואריזות הקרטון ווהניילון מתפזרות לכל עבר, מוייאל הציע פתרון מיידי שלאחר חג הפורים יוצבו  עגלות אשפה ניידות בסמוך כדי שלא תתפזר פסולת באזור.

יצויין כי בכל תחום ההלכתי בנושא העירוב ברובע קובע הרה"ג ר' חיים קלמנוביץ חבר לשכת הרבנות, רב שכונה ורב מחלקת העירובין, שכבר ערך סיור במקום בעבר ונתן את ההוראות על שיטת הקמת העירוב במקומות הנצרכים ע"פ ההלכה.

אודות המועצה חדשות אחרונות המועצה הדתית בשיתוף פעולה מלא עם מנהלת העיר ברובעי העיר השונים

תגובות אחרונות

Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר