odot

לקראת חג הפסח: המועה"ד הוציאה חוברת מידע חשובה לחג הפסח

כמידי שנה, גם השנה במועצה הדתית הנפיקו אלפי חוברות של 'הלכות ומידע'  פסח תשע"ט במהדורה מהודרת וססגונית שחולקו בשבוע האחרון בכל בתי הכנסת ומרכזי הקניות בעיר.

- SHAAR PAASAA

החוברת בהוצאתה של המועצה הדתית, גדושה בתוכה בחומר ומידע חשוב הכולל את הלכות החג הנחוצות, כל זמני סוף זמן אכילת חמץ, כניסת החג והשבת וצאת החג הראשון והשני, מידע והדרכה אינפורמטיבי הקשורים לחג הפסח ולשאר ימות השנה בו מפורט על כל הפעילות של המחלקות בתחום המעצה הדתית כמו כשרות, נישואין, מקוואות, חברה קדישא ועוד. בדפים הראשונים מופיעים ברכותיהם של הרבנים הראשיים רבי יוסף שיינין ורבי חיים פינטו וברכותיהם של ראש העיר ד"ר יחיאל לסרי ויו"ר המועצה הדתית הרב עובדיה דהן. מומלץ לשמור חוברת זו בבית ולעבור עליה בנחת.

בחוברת מובאים כל לוח הזמנים לחג הפסח, בדיקת חמץ, סוף זמן אכילת חמץ, שריפת חמץ, זמן אכילת אפיקומן וכן כניסת החג ויציאתו וכן כניסת השבת ויציאתו ועוד. כמו"כ מובאים שיעורי אכילה של המצות והמרור בטבלה נפרדת.

מוקדי וזמני הגעלת כלים "חינם" שע"י המועצה בכל רובעי העיר, מוקדי מקוואות לטבילת כלים בעיר באזורים שונים, ליל סדר מרכזיים (בתיאום), תחום ומפת עירוב העיר, תרופות הכשרות לפסח ועוד.

SHAAcvcR PAASAA

אודות המועצה חדשות אחרונות לקראת חג הפסח: המועה"ד הוציאה חוברת מידע חשובה לחג הפסח

תגובות אחרונות

Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר