odot

דרשת שבת הגדול - הרבנים הראשיים

דרשת שבת הגדול

GADOL4

לקראת חג הפסח הקרב ובא הגאון רבי יוסף שיינין הרב הראשי לאשדוד ישא את דרשת שבת הגדול פרשת "מצורע" ח' בניסן בבית הכנסת "יחד שבטי ישראל" רחוב קק"ל 17 רובע י' בשעה 16:00.

הנושא בהלכה : מצות סיפור יציאת מצרים
הנושא באגדה: החובה לזכור ולהתבונן בנפלאות ה'

ציבור תושבי העיר מוזמן להגיע ולשמוע את דברי ההלכה והאגדה החשובים לקראת חג הפסח.
הגאון רבי חיים פינטו הרב הראשי מוסר את "דרשת שבת הגדול" בקרית מלאכי בבית הכנסת המרכזי אשר הוא מכהן גם כרבה של העיר קרית מלאכי.
ברוכים הבאים

Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר