odot

לקראת פסח: הרה"ר יו"ר המועצה"ד ומנהל המחלקה התאספו יחד עם המפקחים והמשגיחים

היערכות לחג הפסח: כנס מפקחים ומשגיחים עם הגר"י שיינין הרה"ר, הרב עובדיה דהן ומנהל המחלקה הרב דניאל פרץ KOSHER 2

במעמד הרב הראשי הגר"י שיינין, הרב עובדיה דהן יו"ר המועצה הדתית ומנהל מחלקת הכשרות הרב דניאל פרץ התקיים כנס מיוחד למפקחים ומשגיחי כשרות מטעם הרבנות לקראת ההיערכות לחג הפסח בענף המזון.

בפני המשתתפים מפקחי ומשגיחי הכשרות חולקו חוברות עזר תחת הכותרת, "הערכות רשתות שיווק לקראת פסח תשע"ט" שיצא לאור ע"י הרבנות הראשית לישראל בהם מופיעים כל ההנחיות לקראת הכשרת מקומות עסקים לפי כל הכללים שהונחו ע"י הרבנות הראשית לישראל.

הרב דניאל פרץ מנהל המחלקה עבר על הסעיפים מתוך ההנחיות והסביר תוך כדי שפירט ונתן עובדות איך וכיצד לנהוג ואת גודל האחריות של המשגיח לקראת חג הפסח.

הגר"י שיינין הרב הראשי בירך את הרב עובדיה דהן ואת הרב דני פרץ העושים במסירות רבה למען הכשרות בכל ימות השנה ובפרט בימי הפסח. ופנה למפקחים ולמשגיחים ואמר, אתם יכולים לזכות לזכויות גדולות בשמים בזיכוי הרבים שאתם עושים, עליכם מוטלת אחריות גדולה ובעבודה זו אתם מונעים מכאלה יחידים שח"ו עלולים להיכשל באכילת חמץ בחג הפסח.

עוד אמר, אנו כולם עוסקים במלאכת הקודש לעשת נחת רוח להקב"ה וזו המטרה להציל יהודים, ולזכות את עם ישראל בכשרות וזה חלק מההגנה שלנו מפני האויב "והיא" שעמדה לאבותינו - היא זה התורה ומצוות התורה שעמדה עלינו, נמשיך חזק חזק ונתחזק נמשיך את העבודה שלנו לעשות עם יראת שמים גדולה בשמחה ובששון ונזכה ונצפה לסייעתא דשמיא שלא תצא תקלה תחת ידינו.

בסיום, חיזק את המפקחים והמשגיחים וציין לשבח את ראש המועצה אשר פועל ללא ליאות למען הצלחת הכשרות בעיר וכן בשאר הענינים למען חיזוק וביצור הדת.

הרב עובדיה דהן יו"ר המועצה הדתית חיזק את ידי המפקחים והמשגיחים והדגיש כי לקראת חג הפסח כל משגיח צריך להשתדל לעשות ככל יכולתו ולהתאמץ יותר, גם לפני חג הפסח וגם בימי החג שלא יהי' פרצות שונות ולהתפלל שלא תצא תקלה ח"ו.

הרבנים ציינו לשבח כמידי שנה את הרב אדיריה פנחס – מנהל מחלקת מסעדות ורשתות שיווק מטעם הרה"ר אשר עושה עבודת קודש בכל השנה ובפרט לקראת ימי חג הפסח, כך שגם את החוברת הזו שאנו אוחזים זה פרי מעשי ידיו ומחלקת הכשרות שלנו ב"ה בקשר מתמיד איתו ולא פעם ציינה לשבח על פעולות רבות וטובות שנעשות בה אשר גם הרבנות הראשית נהנית לשמוע על רעיונות מעולים היוצאים ממחלקת הכשרות באשדוד.

אודות המועצה חדשות אחרונות לקראת פסח: הרה"ר יו"ר המועצה"ד ומנהל המחלקה התאספו יחד עם המפקחים והמשגיחים

תגובות אחרונות

Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר