odot

בערב חג הפסח - באמצעות המועה"ד נמכר החמץ של תושבי העיר לגוי

המועצה הדתית מכרה את החמץ של תושבי העיר במעמד הרבנים הראשיים ונציגי הציבור

IMBBG 3698

המעמד התקיים באולם הגדול של המועצה הדתית בקומה העליונה בהשתתפות יו''ר המועצה הדתית הרב עובדיה דהן, רב העיר הרה"ג ר' יוסף שיינין, רבני שכונות, נציג ראש העיר עו"ד גבי כנפו רבני מחלקות במועצה הדתית כשבתווך יושב הגוי שכל החמץ של תושבי העיר נמכר לו במעמד.

את המעמד פתח והנחה יו"ר המועצה הדתית הרב עובדיה דהן, בדבריו הביא את דברי ברכתו לתושבי העיר של הרב הראשי הרה"ג רבי חיים פינטו אשר נבצר ממנו להשתתף היות ועורך את מכירת החמץ בעיר קרית מלאכי אשר גם שם מכהן כמרא דאתרא.

בדבריו נתן סקירה מקיפה על פעילות המועצה לקראת חג הפסח בכלל על כל ימות השנה ובפרט על הפעולות לקראת חג הפסח כמו הגעלת כלים 'חינם' ב13 מקומות ברובעי העיר, מקוואות לכלים באזורים שונים בעיר שבהם הטבילו כלים ציבור רחב בכל יום, חלוקת קמחא דפסחא לכ-5,000 משפחות, הוצאת חוברת 'הלכות ומידע' במהדורה מיוחדת וססגונית שחולקה בכל רחבי העיר, הכשרת עסקי המזון לקראת החג בצורה בלתי רגילה כך שבלילות האחרונים יש משגיחים שהיו ערים רוב הלילה כדי להשגיח שענף המזון יהיה כשר לפסח כהלכה, כמו"כ חולקו לבתי הכנסת הספר "בהלכה ובאגדה" על כל הלכות חג הפסח וכן "סדר ספירת העומר" אישי לכל מתפלל בסימון מיוחד של כל ערב, אותו ניתן לתלוש לאחר הברכה. בסיום בירך את כל עובדי המועצה יחד עם כל תושבי העיר בברכת חג פסח כשר ושמח.

הרה"ג ר' יוסף שיינין נשא דברי תורה בנושא מעלת חג הפסח וציין לשבח את מחלקת הכשרות העושים מלאכתם נאמנה במסירות רבה בפרט בימים אלו. ברכה מיוחדת בירך את יו"ר המועצה הרב עובדיה דהן אשר פועל ועושה בכל עת במסירות רבה, על מנת לייעל בכל תחום מסגרת הפעילות הברוכה שבמועצה הדתית. עוד הסביר את כל ענין מכירת החמץ לגוי תוך כדי שהציג את המסמכים של טופסי מכירת החמץ ושטר הקנין.

לאחר דבריו הגר"י שיינין ביצע את מכירת החמץ כאשר העביר לידיו של הגוי את כל התיקים עם טופסי ההרשאה של מכירת החמץ של תושבי העיר וערכו את הקנין כנהוג.

הרה"ג ר' חיים קלמנוביץ חבר לשכת הרה"ר ורב שכונה ערך את קנין עירוב חצרות עם מ"מ ראה"ע עו"ד מר גבי כנפו.

מ"מ ראה"ע אבי אמסלם נשא דברי ברכה קצרים ושיבח את פעולות המועצה הדתית אשר ניכרים בכל מקום ובירך את תושבי העיר שיזכו לחג שמח וכשר.

דברי סיום נשא נציג ראש העיר עו"ד גבי כנפו אשר הביא ברכתו של ראש העיר ד"ר יחיאל לסרי אשר לא שוהה בימים אלו בארץ וציין בשם ראה"ע את הערכה הגדולה לפעילות המבורכת הנעשית במועצה הדתית בראשותו של הרב עובדיה דהן ואמר, "יש לנו הערכה גדולה לרב עובדיה דהן ראש המועצה הדתית וחבריו על כל העשיה הברוכה ואני לא חושב שיש עוד עיר במדינת ישראל שמקבלת עוד שירותי דת ברמות כאלה, לא רק ברמה מקצועית והלכתית, אלא גם יופי ואיסטטי כשאנו נמצאים כאן במבנה המועצה" וסיים בברכת חג פסח כשר ושמח.

בסיום, הרב עובדיה דהן ערך ברכת "לחיים" עם כל המשתתפים לקראת חג הפסח ובירכו איש לרעהו בברכת חג פסח כשר ושמח.

IMBBBG 3698

IMG 3749

 

אודות המועצה חדשות אחרונות בערב חג הפסח - באמצעות המועה"ד נמכר החמץ של תושבי העיר לגוי

תגובות אחרונות

Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר