odot

במוצ"ש וחג הראשון: מצוות "פדיון פטר חמור" ע"י הרה"ר הגה"צ רבי חיים פינטו לכל תושבי העיר

במעמד אלפים ובראשם המרא דאתרא  הגה"צ רבי חיים פינטו שליט"א: פדיון פטר חמור במוצאי יום טוב ראשון של חג הפסח

SHAARG 3758

אלפים השתתפו במוצאי החג במעמד המצוה הנדירה "פדיון פטר חמור" ע"י הרב הראשי לאשדוד הגה"צ רבי חיים פינטו, המעמד התקיים כשעה לאחר צאת השבת והחג הראשון ברחבה הגדולה של בית הכנסת "ישמח משה" ברובע ה' כאשר הרחובות הסמוכים נסגרו לתנועה שם התאספו קהל אלפים שהגיעו לכדי להשתתף ולחזות במצוה נדירה ויקרה זו ולשמוע על מעלתה.

במשך תקופה שהגר"ח פינטו זכה לקיים מס' פעמים את המצוה הנדירה של פדיון פטר חמור וזאת לאחר שמובא בשם גדולי הפסוקים כי זו מצוה חביבה ונדירה וכלשונו של הגר"ח פלאג'י זיע"א: "משביתים לימוד התורה כדי לקיים מצוה נכבדה זו".

קיום המצוה יהיה לרפואת יעקב סלוקי ולהצלחת ב"ב ולע"נ של החייל בן יצחק וענונו הי"ד שנהרג בעזה במבצע 'צוק איתן'.

בתחילה התאספו הקהל הרב שגדש את היכל בית הכנסת הגדול "ישמח משה" ואת המבואות הסמוכים, שם נשאו דברי תורה הגר"י שיינין רב העיר, ראש המועצה הדתית הרב עובדיה דהן, הרב שמואל אוחנה רב בית הכנסת שדברו במעלת מצוה יקרה זו ועל הזכות הגדולה לה זכה המרא דאתרא בקיום מצוה נדירה זו והודו לו בשם הציבור הקדוש על הזכות להיות שותף למצוה יקרה וחביבה זו. הגר"י שיינין בירך את עמיתו הרב הראשי הגר"ח פינטו ואמר שזה זכות הרבים שאין גדול מזה וזכות גדולה זו, תעמוד לו ולכל משפחתו להמשיך ולהנהיג את קהילות ישראל וחז"ל אמרו 'בניסן נגאלו ובניסן עתידין להיגאל', אנו רוצים משיח, ובזכות מצוה יקרה זו נזכה למשיח במהרה בימינו.

את המשא המרכזי נשא המרא דאתרא הגה"צ רבי חיים פינטו שהזכיר את גודל מעלת המצוה שעליה נאמר שאדם מקבל שכר גדול כנגד כולן, כדוגמת מת-מצווה שאין מי יעסוק בה, שעל פי ההלכה, כל הנתקל במת-מצווה, חייב לקוברו אף אם הדבר יגרום לו ביטול מצווה אחרת. בפדיון נאמר שפודין את החמור ואנו נושאים תפילה לבורא עולם שהרי התורה צוותה אותנו לפדות את החמור בשה, ולכן אנו פונים להקב"ה שאם החמור הגיע לדרגה גבוהה כזו שפודין אותו ולא עורפים אותו, אז גם אנו מבקשים שיפדה את עם ישראל מהעוונות ויפדה מהצרות שלו ויזכו לגאולה השלמה.

בקיום מצוה חשובה זו שהיא נדירה, היא נקראת כמצוה שאין שיעסוק בה  כ"מצוה מתה" וזו זכות לכל בני העיר להיות שותפים בה ובפרט ששנים רבות לא התקיימה זו כאן בעיר אשדוד.

הגר"ח פינטו ציין כי החמור אשר נפדה בלילה הזה, במוצאי חג הפסח, בשה, זה לאחר שזכה לקיים פדיון פטר חמור בחודש אלול לפני כחצי שנה והיום זוכה לקיים את פדיון פטר חמור נוסף וזאת לאחר בדיקה ובירור מעמיק כדי למצוא חמור בכור. את הזכות לכך זוקף הגר"ח פינטו למשפחת סלוקי הי"ו היקרה לרפואת אביהם יעקב סלוקי ולהצלחת ב"ב, וזה נקרא דבר בעיתו מה טוב היות ובימים אלו אנו קוראים בתורה את הפרשה של "קדש לי כל פטר רחם" שזהו זכר ליציאת מצרים וכידוע שהחמורים נשאו את משאם של בני ישראל בעת שיצאו ממצרים וכהכרת הטוב זכו שבהם תתקיים המצוה.

הגר"ח פינטו הדגיש שמצוה זו הוא מזכה את כל המשתתפים ואמר שראה בספה"ק שבעת שהכהן מברך על פדיון פטר חמור זהו שעת רצון גדולה ועל כן שכל אחד יבקש בקשה לה הוא צריך בעת הזו.

לאחר הדרשות, יצאו הקהל ובראשם הרבנים החשובים לרחבה הגדולה, שם נצבו 'חתן הערב' החמור ולהבדיל הכבש אשר בו נפדה החמור על גבי במה מרכזית.

קודם המצוה אמר הגר"ח פינטו לשם יחוד וזיכה את בני העיר במצוה יקרה זו. הס הושלך בין הקהל כשהגר"ח פינטו בירך את הברכה הנדירה על פדיון פטר חמור כשלאחריה מיד הקהל ענה בקול רם 'אמן' מיד לאחר מכן בירך שהחיינו לאחר שלבש בגד חדש וכיון עבור מצוה נדירה זו.

בסיום המצוה לאחר הפדיון, הקהל עבר לברך ולהתברך מהגר"ח פינטו ונגשו לטעום כיבוד קל לכבוד המצוה הגדולה.

IMGG 3788

IMGG 3802

IMTG 3817

IMG 3825

IMG 3857

IMG 3955

IMG 3956

IMG 3997

IMG 4011

IMG 4042

אודות המועצה חדשות אחרונות במוצ"ש וחג הראשון: מצוות "פדיון פטר חמור" ע"י הרה"ר הגה"צ רבי חיים פינטו לכל תושבי העיר

תגובות אחרונות

Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר