odot

לקראת יום הזכרון: מכבדים את הנופלים במועצה הדתית

ניקוי ושיפוץ בשטח בית העלמין, חלונות זכוכית ודלתות באולם ההספדים, תאורה חדשה חזקה,  תמונות זכוכית מעוטרות במאמרים

19ZIKAR 1

במשך כשבוע מידי יום ביומו יוצא הרב עובדיה דהן יו"ר המועצה הדתית לסיור מיוחד בבית העלמין לקראת יום הזכרון לזכרם של חללי צה"ל ונפגעי פעולות איבה הי"ד, אשר ביום זה בית העלמין מלא מציבור גדול של המונים - משפחות שכולות המגיעות לטקסי יום הזכרון להתפלל ולהתיחד על קבר יקירם. ראש המועצה כינס את העובדים בשטח ונתן הנחיות לפעול לניקוי, לשפץ, לנטוע עצים ולצבוע את כיורי המים בצבע דגל הלאום – כחול לבן בשטח בית העלמין.

ביום ראשון בעת שסייר לבדו בבית העלמין בשעות הערב, נקלע למטח הכבד של עשרות הטילים מעזה לעבר העיר, מיד רץ לתפוס מחסה במקום בטוח תוך כדי שראה את ההבזקים של הפיצוצים מעל שמי אשדוד והפחד היה נורא כפי שסיפר אחר כך.

יצויין כי בית העלמין מתוחזק היטב בכל ימות השנה במטרה לכבד את הנפטרים ולהבדיל גם את החיים הפוקדים את המקום במשך כל ימות השנה ובפרט ביום הזכרון.

העבודות בעיצומן בשטח, גדרות חדשים הוקמו ותקנו, שלטי הכוונה חדשים נתלו בכל החלקות בצבעים בולטים צהוב ושחור, בשטח בית הקברות הצבאי, בכל המעברים כעת נקי ומסודר, במהלך הסיור יו"ר המועצה הרב דהן הצטרף לעובדים לאסוף פסולת והפעיל את המפוח כדי לסלק אשפה שהצטברה בפינות שבין הקברים, כמו"כ נרכשו רכבי "קלנועית" - כלי נייד וקומפקטי העומדים לרשות משפחות המלווים בהם נוהגים אנשי 'חברא קדישא',  להקל על בני משפחה מבוגרים או מוגבלים אשר קשה עליהם ההליכה.

יהי זכרם ברוך!

19ZIKAR

19ZIKAR 2

19ZIKAR 3

19ZIKAR 4

19ZIKAR 5

19ZIKAR 6

אודות המועצה חדשות אחרונות לקראת יום הזכרון: מכבדים את הנופלים במועצה הדתית

תגובות אחרונות

Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר