odot

הרב חיים קלמנוביץ חבר לשכת הרה"ר ערך סיור עירובין בעיר הלכה למעשה

הרה"ג ר' חיים קלמנוביץ ערך סיור הלכתי בעירובין בעירנו לאברכים מירושלים ומבני ברק וממודיעין עילית

ERUV220

הסיור התקיים בהכוונתו של הרה"ג ר' חיים קלמנוביץ שליט"א יו"ר ועדת העירובין הארצית ומחבר ספרי ההלכה עירוב שבת הלכה למעשה במסגרת סידרת שיעורי הלימוד וההסמכה לרבני עירובין המתקיים בתקופה זו בירושלים.

בסיומו של הסיור הוקראו דברי הברכה החמים של יו"ר המועצה הדתית בעיר הרב עובדיה דהן שליט"א אשר עקב  טירדותיו הרבות בענייני היום והשעה נבצר ממנו להשתתף בסיור חשוב זה

ציבור גדול של אברכים ובתוכם רבנים וראשי כוללים חשובים השתתף באשדוד בסיור הלכתי רב היקף הנועד לצורך הלימוד של ההלכות המעשיות בענייני עירובין.

הסיור ההלכתי היה בנוי על פי ספרי ההלכה שיצאו לאור ע"י הרב קלמנוביץ שליט"א, והם: דיני תל המתלקט, דיני צירוף הים לקו העירוב, דיני נחל הנמצא בתוך קו העירוב, דיני תל המתלקט ודיני גשרים, דיני מחיצות הסמוכות לצורת הפתח ועוד.

כדי ללמוד נושאים הלכתיים אלו מקרוב התקיים הסיור בסמוך לחוף הים באשדוד בו ניתן לראות את מחיצות החול הסמוכות לים, את המחיצות הנוצרות ע"י מי הים, את מחיצות שובר הגלים ועוד.

בשפך מי הנחל של נחל לכיש לים הנמצא בקצהו הצפוני מערבי של העיר אשדוד ניתן היה ללמוד מקרוב את סוגיות הגמ' והשו"ע בעירובין בענין החששות ההלכתיים שמא יעלה הים שירטון, והשוני ההלכתי בענין זה בין נהר לים המוזכרים בדברי המשנה ברורה בהלכות עירובין.

כמו"כ התקיים הסיור מסביב לדיונות החול הנמצאות בצידו הדרומי מזרחי של העיר כדי ללמוד וללבן מקרוב את דיני תל המתלקט הסבוכים.

בסיור מסביב לבית החולים "אסותא" נלמדו דיני בניית עירוב מיוחד לבית החולים המסייע לכל תושבי החוץ לטלטל בשבת בכל מיתחם בית החולים מבלי הצורך של תלות בעירובים העירוניים. סיור זה הקיף גם את כל דרכי הגישה לבית החולים ובמיוחד בגשרים ובמחלפים שמסביב, כדי ללבן את הלכות של דיני הגשרים וצירופם לקו העירוב.

הסיור ההלכתי התקיים במסגרת סידרת שיעורי הלימוד וההסמכה לרבני עירובין המתקיים בתקופה זו בירושלים.

לאור הביקוש, תתקיים בתקופת הקיץ הקרוב סידרה נוספת של שיעורים גם בעיר מודיעין עילית. שיעורים אלו מרוכזים ע"י הרב מאיר רותן שליט"א מחשובי האברכים בעיר.

אודות המועצה חדשות אחרונות הרב חיים קלמנוביץ חבר לשכת הרה"ר ערך סיור עירובין בעיר הלכה למעשה

תגובות אחרונות

Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר