odot

מעמד קבורת גניזת סת"ם בבית העלמין

כמידי שנה יתקיים המעמד המיוחד לקבורת ספרי תורה תפילין ומזוזות במעמד הרבנים הראשיים הרה"ג  רבי חיים פינטו, הרה"ג רבי שיינין, רבנים ויו''ר המועה''ד הרב עובדיה דהן.

5 RRTYU1

מסורת של שנים אותה הנהיג הרב הראשי לאשדוד הרה"ג רבי ישראל אליזרע זצ''ל לתת כבוד מיוחד לגנזי הקודש וקבע שבסמוך לחג השבועות יערכו מעמד של קבורת הגניזה, כדי לתת את החשיבות של כתבי הקודש שנפסלו או שנקרעו שיבואו למקומם בכבוד.

המעמד יתקיים אי"ה ביום שני כט' אייר תשע"ט 3.6.19 למנינם בשעה 10:30 בבוקר בחלקה הישנה – הגבעה חלקה 205.

כל מי שיש בידו כתבי סתם בלבלד הטעוננים גניזה מתבקש להזדרז הניחם בתיבת כתבי סתם שבבית העלמין באתר החדש בכניסה לבית העלמין בצד ימין עד יום ראשון כט' באייר תשע"ט 2.6.19 למנינם.

RRTYU1

Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר