odot

הגר"י שיינין והרב עובדיה דהן בימי עיון מטעם "ועד רבני ישראל" בצפון

רבני ערים, ראשי מועצות דתיות מכל רחבי הארץ, ונציגי המשרד לשירותי הדת ובראשם מורינו הראש"ל הגאון רבי יצחק יוסף הרב הראשי לישראל השתתפו בימי עיון מטעם "ועד רבני ישראל" שהתקיים באולמי 'קרלטון' בנהריה.

resized  40A3004

צילום: עובדיה כלימי

ההתכנסות החלה מיום רביעי  טו' בתמוז עד מוצאי שבת. על פי הלו"ז כדלהלן:
17:30 כינוס מושב הפתיחה:
•Â Â   דברי פתיחה ברכה וסקירה מפי ראש ועד הרבנים הרב דוד אוחיון הרב הראשי לאלפי מנשה, מ"מ רב העיר כפר סבא.
•Â Â   דברי תורה וברכה מפי המרא דאתרא הרב ישעיהו מייטליס
•Â Â   דברי ברכה מפי ראש העיר נהריה –
•Â Â   דברי ברכה וחלוקת שי לכל רב – מפי ראש המועצה הדתית נהריה מר משה קורקוס.
•Â Â   דברי פתיחה מפי חבר הכנסת מלכיאלי
19:00 תפילת מנחה
19:30 דברי המנכ"ל לשירותי דת – מר עודד פלוס
19:45 דברי תורה מפי חבר מועצת הרבנות הראשית וראב"ד באר שבע – הרב יהודה דרעי.
למחרת ביום חמישי:
•Â Â   פתיחה מפי יו"ר משותף הרב שמעון אלמליח – הרב הראשי לעתלית ומ"מ רב העיר חיפה.
•Â Â   נישואין ואימוץ – מפי ראב"ד פתח תקווה – הרב בנימין אטיאס.
•Â Â   דברי היועץ המשפטי לרבנות הראשית לישראל עו"ד הראל גולדברג
•Â Â   תקנות הכשרות והנישואין – הרב חזקיהו סאמין- מנהל אגף רבנות, נישואין וכשרות במשרד לשירותי דת.
מושב ג':
•Â Â   פתיחה מפי יו"ר משותף הרב שמעון אלמליח – הרב הראשי לעתלית ומ"מ רב העיר חיפה.
•Â Â   נישואין ואימוץ – מפי ראב"ד פתח תקווה – הרב בנימין אטיאס.
•Â Â   דברי היועץ המשפטי לרבנות הראשית לישראל עו"ד הראל גולדברג
•Â Â   תקנות הכשרות והנישואין – הרב חזקיהו סמיאן- מנהל אגף רבנות, נישואין וכשרות במשרד לשירותי דת.
•Â Â   דברי פתיחה ברכה ושיעור מפי הראשון לציון הרב יצחק יוסף שליט"א נשיא מועצת הרבנות הראשית והרב הראשי לישראל.
•Â Â   דברי תורה קצרים מפי הרב שלמה בן עזרא הרב הנבחר למבשרת ציון.

את הכנס פתח הרב דוד אוחיון יו"ר ועד רבני ערים הרב הראשי לאלפי מנשה ומ"מ רב העיר כפר סבא, בברכות לכל הרבנים וראשי המועצות הדתיות ונציגי המשרד, בדבריו התייחס לבעייה שקיימת ברבנות, והיא חוסר השמעת קולם של הרבנים והרבנות הראשית בדברים הלכתיים ומשמעותיים שזה עיקר תפקידו של הרב. בנוסף אמר הרב כי לא שומעים את קול הרבנים כנגד מעשים חמורים. ואף לא נשמע קולם נגד כגון מצעדי התועבה המתקיימים בארץ הקודש בראש כל חוצות.

חבר מועצת הרבנות הראשית ראב"ד באר שבע הרב יהודה דרעי שליט"א, בדבריו הזכיר את החשיבות בצורך למצוא סעיף תקציבי לפעילות הרב לשיעורי תורה ולתרבות תורנית. בערב אף נשא דברים דובר משרד הדתות ר' אבי רוזן שסקר את ענייני המשרד והטיפול במגוון תחומי הדת בישראל בניצוחו של השר לשירותי הדת הרב יצחק וקנין.

פתיחה מפי יו"ר משותף הרב שמעון אלמליח – הרב הראשי לעתלית ומ"מ רב העיר חיפה.
נישואין ואימוץ – מפי ראב"ד פתח תקווה – הרב בנימין אטיאס.
דברי היועץ המשפטי לרבנות הראשית לישראל עו"ד הראל גולדברג
תקנות הכשרות והנישואין – הרב חזקיהו סמיאן- מנהל אגף רבנות, נישואין וכשרות במשרד לשירותי דת.
14:30 הפסקת צהרים
15:00 קפה ועוגה
17:30 מושב ג':

פתיחה מפי יו"ר משותף הרב שמעון אלמליח – הרב הראשי לעתלית ומ"מ רב העיר חיפה.
נישואין ואימוץ – מפי ראב"ד פתח תקווה – הרב בנימין אטיאס.
דברי היועץ המשפטי לרבנות הראשית לישראל עו"ד הראל גולדברג
תקנות הכשרות והנישואין – הרב חזקיהו סמיאן- מנהל אגף רבנות, נישואין וכשרות במשרד לשירותי דת.
19:00 תפילת מנחה

דברי פתיחה ברכה ושיעור מפי הראשון לציון הרב יצחק יוסף שליט"א נשיא מועצת הרבנות הראשית והרב הראשי לישראל.
•Â Â   דברי תורה קצרים מפי הרב שלמה בן עזרא הרב הנבחר למבשרת ציון.
יום שישי לאחר תפילת שחרית: שיעור מפי הרשל"צ הגאון הרב יצחק יוסף בהלכה למעשה
לאחר קבלת שבת - דברי תורה מפי הרה"ג הרב הראשי לכרמיאל הרב אליהו מלכא שליט"א
בסעודת שבת - דברי תורה מפי רבה החדש של מבשרת ציון הרה"ג שלמה בן עזרא שליט"א
בעונג שבת:    דברי תורה מפי הרב משה חיים לאו שליט"א
לפני תפילת שחרית: שיעור מפי רב העיר אשדוד הרה"ג הרב יוסף שיינין שליט"א

בתפילת שחרית אצל האדמו"ר רבי דוד אבוחצירא התקבל ראש המועצה הדתית הרב עובדיה דהן בכבוד ובהערכה, רבי דוד כיבדו בפתיחת ההיכל ובעליה לתורה ולאחריה בירכו בחביבות רבה שיראה ברכה בכל עמלו וימשיך לקדש שםש מים בעבודותו בהרחבת גבולות הקדושה והטהרה בעיר אשדוד.

לאחר תפילת שחרית:   שיעור קצר בהלכה מפי הראב"ד פ"ת הרב הגאון בנימין אטיאס שליט"א
אחר הצהריים:
•Â Â   שיעור בהלכה מפי הרב הראשי למודיעין הרב הגאון הרב אליהו אלחרר
•Â Â   שיעור באגדה ובמוסר מפי הרב אליהו בר שלום הרב הראשי לבת ים
•Â Â   שיעור קצר מפי בפרשת שבוע מפי רבה של אור יהודה הרב ציון כהן שליט"א
מנחה של שבת
•Â Â   סעודת שלישית בחדר האוכל המרכזי
•Â Â   דברי סיכום מפי יו"ר הועד רבני ערים והרב הראשי לאלפי מנשה, מ"מ רב העיר כפר סבא הרב דוד אוחיון שליט"א
•Â Â   תפילת ערבית של מוצ"ש והבדלה

אודות המועצה חדשות אחרונות הגר"י שיינין והרב עובדיה דהן בימי עיון מטעם "ועד רבני ישראל" בצפון

תגובות אחרונות

Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר