odot

הגר"ח קלמנוביץ חבר לשכת הרה"ר אשדוד בכנס ארצי בהל' עירובין

בכינוס השנתי של רבני העירובין נידונו האפשרויות של פיתוח עירוב ממוחשב האמור לתת מענה לבדיקת תקינות קו העירוב לערי וישובי ישראל בדרום הארץ ובמצבי חירום

IMEEG 6046

הכינוס התקיים בירושלים ביוזמתו של הרה"ג ר' חיים קלמנוביץ שליט"א – יו"ר ועדת העירובין הארצית בהשתתפות רבני ערים ומושבים ורבני עירובין מכל הארץ

בכינוס שהתקיים בירושלים בו השתתף ציבור גדול של רבני ערים, רבני מושבים ורבני עירובין מכל הארץ, לובנו הבעיות ההלכתיות הנגרמות כתוצאה מהבניה המתפתחת ביתר שאת ברבים מערי וישובי ישראל הכוללת בניית גשרים ומחלפים, בניית קוים חדשים למסילות ברזל ולרכבות, בניית מנהרות תת קרקעיות ותעלות ואפיקי מים החוצים את קו העירוב, בניית צורת הפתח בצמוד לגדירות האקוסטיים ועוד.

ליבון ההלכות נעשה ע"י מצגת הבנויה על פי ספרי ההלכה הרבים שיצאו לאור בנושאים אלו ע"י הגר"ח קלמנוביץ שליט"א וממחישה את כל הבעיות ההלכתיות הקיימות בשטח.

מושב מיוחד של הכינוס עסק במצב הביטחוני הקיים בערי וישובי הדרום, וכן במצבי חירום במקומות רבים בארץ המקשים על בדיקת העירוב השוטפת הנדרשת כדי לוודא את תקינות הקו. לצורך כך הודגמה מצגת של עירוב ממוחשב הנבנית ע"י מכונים שונים שבו ניתן יהיה לוודא את תקינות קו עירוב גם ללא יציאה לשטח. בדיון פורה בין משתתפי הכנס הועלה הצורך שתוכנת העירוב הממוחשבת תזהה בנוסף לתקינות הקו גם בעיות הלכתיות נוספות המהוות כתנאי לכשרות העירוב במקום.

במסגרת הכינוס נמסרה הרצאה מקיפה בדיני עירובי חצירות בערים ובבתי חולים ע"י הרב הראשי לישראל הרה"ג ר' דוד לאו שליט"א.

דיני היתר ההליכה בשבת בערים ובישובים הסמוכים זה לזה נידונו בהרחבה בליווי מפות ממוחשבות ע"י הרה"ג ר' משה קצינלנבוגן שליט"א רב מחלקת העירובין בירושלים עיה"ק, ודיני הבעיות האקטואליות במושבים הודגמו ע"י הרה"ג ר' משה אנגלרד שליט"א רב המוקד לעירובין, אשר אף העלה את נושא הקורסים ושיעורי ההסמכה למפקחי העירובין הניתנים בתקופה זו במקומות ישוב רבים בארץ.

כמו כן הודגמה ערכת עירוב ניידת לצורך בניה מזורזת ומהירה של עירוב כהלכה במקומות נופש ובתנאי שדה בהם לא בנוי כלל עירוב, וקיים צורך דחוף בבניית העירוב לצורך האנשים האמורים לשהות במקומות אלו בשבת.  

מפות קוי העירוב נמסרו לידי מרכז כינוסי העירובין הרב מאיר רותן שליט"א מחשובי האברכים במודיעין עילית, כדי להכלילם באתר הממוחשב של קוי העירוב בכל ערי וישובי ישראל.

IMEEG 6057

אודות המועצה חדשות אחרונות הגר"ח קלמנוביץ חבר לשכת הרה"ר אשדוד בכנס ארצי בהל' עירובין

תגובות אחרונות

Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר