odot

רב מחלקת המקוואות הרב גוטרמן והרב עובדיה דהן בסיור מקוה לכלים בעיר

רב מחלקת המקוואות הרה"ג ר' אברהם נחמן גוטרמן ערך ביקור השבוע יחד עם יו"ר המועצה הדתית הרב עובדיה דהן ברובע הסיטי בבית הכנסת המפואר "תפארת רפאל" בראשותו של הרה"ג רבי מאיר אבוחצירא.SDS44 3

הביקור נועד לרגל בניית "מקוה טהרה לכלים" שנבנה לאחרונה ע"י אחד מתלמידיו וממוקירו של הגר"מ אבוחצירא, המקוה נבנה ברחבת בית הכנסת כשלצידו הוקמה מנורה ענקית מדגם בית המקדש בעלת שבעה קנים.

הרבנים דנו במקום כדי לראות כיצד להכשיר את המקוה לכלים בעתיד כשעדיין אין במקום אוצר מי גשמים כלל. לאחר דיון הלכתי עם הגרא"נ גוטרמן נמצא פיתרון להקמת אוצר מי גשמים במבנה הסמוך כשהמים שירדו בע"ה בחורף הקרוב יעברו בצינור ישיר לבור המקוה וכך תושבי המקום יהנו לטבול כלים בחצר בית הכנסת.

הגר"מ אבוחצירא הודה נרגשות להגרא"נ גוטרמן ולראש המועצה הדתית הרב עובדיה דהן על טרחתם להגיע למקום ובירך בחביבות רבה את הרב דהן על כל פעלו בהאדרת כל צורכי הדת בצורה הנאותה והמוכבדת ביותר למען תושבי העיר כשמעל כולם ציין לשבח את המקוואות המפוארים בעיר.

יצויין כי "מקוה כלים" קיים בצד השני של רובע הסיטי ברחבו העצמאות 39 בצמוד למקוה טהרה ובית הכנסת "בית מאיר".

SDS44 1

SDS44 2

אודות המועצה חדשות אחרונות רב מחלקת המקוואות הרב גוטרמן והרב עובדיה דהן בסיור מקוה לכלים בעיר

תגובות אחרונות

Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר