odot

הודעת הסרת כשרות מ"קפה קפה במתחם ביג" אשדוד

הרבנות הראשית והמועצה הדתית אשדוד - מחלקת הכשרות - כו' אב תשע"ט  27.8.19BIG1

הודעה ואזהרה
הרינו מודיעים בזאת לציבור כי הוסרה ההשגחה   לאחר שבעל העסק ביקש להסירה

מ-קפה קפה במתחם ביג אשדוד

ואין אנו אחראים עוד לנעשה במקום מבחינת הכשרות וכן מצד שמירת שבת קודש
ידע הציבור ויזהר!

יש להקפיד לרכוש תוצרת מענף המזון אך ורק ממקומות בהם יש תעודת כשרות בתוקף, והבא להיטהר מסייעין לו מן השמים.

בברכה

הרב יוסף שיינין                הרב דניאל פרץ                    הרב חיים שמעון פינטו
הרב הראשי לאשדוד    מנהל מחלקת הכשרות                הרב הראשי לאשדוד

Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר