odot

מבצע בדיקת תפילין ומזוזות לסוף שנת תשע"ט/ ולשנת תש"פ

כמידי שנה מתקיים בימים אלול ע"י המועצה הדתית "מבצע בדיקת תפילין ומזוזות-חינם" לתושבי העיר עד ערב ראש השנה תש"פTEFI30

במשך ימות השנה בימים ובתאריכים כדלהלן:

1.    בימים  שני, שלישי     ו' - ז'  חשוון  תש"פ  (4 -  5  נובמבר 2019)
2.    בימים  שני, שלישי  ד' – ה' כסלו תש"פ  (2 -  3  דצמבר 2019 )
3.    בימים  שני, שלישי  ב' -  ג' טבת  תש"פ   (30 -  31  דצמבר  2019)
4.    בימים  שני, שלישי  א' – ב'  שבט תש"פ  (28-27  ינואר 2020)
5.    בימים  שני, שלישי  ו' – ז'  אדר תש"פ   (3- 2 מרץ 2020)
6.    בימים  שני, שלישי ג' - ד' אייר  תש"פ  (28 - 27 אפריל 2020)
7.    בימים  שני, שלישי  ב' - ג'   סיון  תש"פ  (25 - 26  מאי  2020)
8.    בימים  שני, שלישי   ז' - ח' תמוז תש"פ   (29 - 30 יוני 2020).
9.    מיום כו' אב תש"פ  ועד ערב ראש השנה תשפ"א.

קבלת תפילין ומזוזות לבדיקה תתקבל אך ורק בימים אלו בלבד.
המבצע כולל פתיחת התפילין בדיקה וסגירה בעלות כוללת של  100 ש"ח מחיר מסובסד.
בדיקת מזוזות  ללא תשלום כלל.

את התפילין והמזוזות ניתן למסור במשרדי המועצה הדתית אצל
 הרב חיים בן חמו קומה ג' בין השעות  12:00 - 9:00
תיקונים נוספים שידרשו יבוצעו בתיאום מראש עפ"י מחירון מוזל.

יש לציין כי הבדיקה מתבצעת במכונים העומדים תחת פיקוח והשגחה.

אין חובה להזמין מהמכון הבודק פרשיות או תפילין חדשות במקרה של פסילת התפילין או המזוזות.
התפילין והמזוזות יוחזרו תוך חמישה ימי עבודה מיום מסירתם

בברכת שנה טובה ומבורכת וכוח"ט
הרב עובדיה דהן יו"ר המועצה הדתית

לגבאי בתי הכנסת נא לתלות מודעה זו בלוח המודעות לזיכוי הרבים

אודות המועצה חדשות אחרונות מבצע בדיקת תפילין ומזוזות לסוף שנת תשע"ט/ ולשנת תש"פ

תגובות אחרונות

Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר