odot

מצוות 'תקיעת שופר' בראש השנה ברחבי העיר ע"י בית חב"ד בעיר

מידע לציבור: לקראת ראש השנה בית חב"ד בעיר בראשותו של הרב שניאור גודמן והרב ישראל לאופר יצאו במבצע של תקיעת שופר ע"י שליחי הרבי ברחבי העיר לכל אלו שקשה להם כגון בבית החולים אסותא, בית הדר SHOFAR HABAD - AA

וכן בכל רובעי העיר. חלק מהמקומות ניתן יהיה לשמוע תקיעת שופר בגינה המקומית לפי הרשימה המתפרסמת כאן לטובת הציבור.

 

SHOFAR HABAD

אודות המועצה חדשות אחרונות מצוות 'תקיעת שופר' בראש השנה ברחבי העיר ע"י בית חב"ד בעיר

תגובות אחרונות

Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר