odot

ברכת שנה טובה ומבורכת לקברניטי העיר ולכל התושבים

בפרוס עלינו השנה החדשה הבעל"ט, נשגר את ברכותינו לפני רבני עירנו, דיינים, מורי ההוראה, רבני השכונות, ראש העיר וחברי המועצה, גבאי בתי הכנסת, תושבי העיר ולכל בית ישראלSANA80 -K

אודות המועצה חדשות אחרונות ברכת שנה טובה ומבורכת לקברניטי העיר ולכל התושבים

תגובות אחרונות

Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר