odot

כנס התעוררות לזכרה של עובדת המועצה הגב' יוכבד כהן ע"ה במלאת 11 חודש

במעמד רבנים חשובים התקיים עצרת היא' חודש לעובדת המסורה מרת יוכבד יוכי כהן ע"ה פקידה מסורה שהיתה לסמל ודוגמא ואחריות במחלקת נישואין ברבנות הראשיתYUD99 3

במלאת אחד עשר חודש לאשה הדגולה אצילת הנפש והמידות, ברוכה במעשיה הטובים, אשת חיל עטרת בעלה, מרת יוכבד-יוכי כהן ע"ה עובדת מסורה במחלקת הנישואין במועצה הדתית התאסף ציבור רחב בראשות רבנים חשובים, בני משפחה עובדי ועובדות המועצה הדתית לעצרת מספד והתעוררות.

העצרת התקיימה בבית הכנסת הגדול והמפואר "מעם לועז" במרינה, לאחר תפילת מנחה, נשאו דברי תורה והתעוררות לזכרה.

לאחר תפילת מנחה נשאו דברים, הרה"ג ר' יוסף שיינין, הרב עובדיה דהן יו"ר המועצה הדתית, הרה"ג ר' חיים קלמנוביץ רב מחלקת הנישואין והעירובין, דודה, הדיין הרה"ג רבי דוד מלכה מנכ"ל בתי הדין הרבניים, וגיסה בנש"ק הרה"ג ר' יחיאל תורג'מן נכדו של הבבא סאלי זיע"א.

לאחר תפילת ערבית התקיימה סעודת מצוה במקום. בדבריהם של הרבנים העלו את זכרה של המנוחה ע"ה ועמדו על מסירותה ואחריותה בעבודתה החשובה שהיתה מקבל כל זוג שהיה מגיע לפתיחת תיק נישואין במאור פנים מיוחד ומסבירה בנחת, את הנוהל לפתיחת תיק ולבסוף היתה מברכת בברכת 'מזל טוב' את הזוג, כך שכל מי שיצא מחדרה, יצא עם חיוך ושמחה.

תורת חסד על לשונה, מידת החסד היתה נטועה בה בכל הזדמנות כך גם בהכנסת אורחים ובפרט ללומדי תורה היתה משקיעה בכל מאודה ובמסירות מיוחדת מתוך הערכה רבה לתורה וללומדיה.

אמונת חכמים וכבוד לתלמידי חכמים מתוך התבטלות גמורה היה אצלה לשם דבר. כך גם בעבודתה היה ידוע שהיה מתעורר ספק ולו הקטן ביותר היתה נועצת ברבנים לשמוע את חוות דעתם ורק אז היתה ממשיכה בעבודתה וכל זה מתוך אחריות רבה שהיתה לה במחלקת הנישואין.

הרב עובדיה דהן יו"ר המועצה הדתית ציין, כי המנוחה ע"ה היתה מקפידה על הנהלים, היתה לה אחריות גדולה וגם כשהיה לחץ בעבודה לא ויתרה על קוצו של יד, תמיד הייתי רואה אותה מתפללת בין לבין, היתה קשורה לאביה ר' יחיאל ז"ל במסירות עצומה והיתה מספרת שהיתה מכינה אוכל לאביה ושולחת לו. כמה דאגה לבעלה ולילדיה במסורת עצומה, היתה דמות שנתנה חיוך לכל באי המועצה, החל הוא עצום, זכתה שבימים אלו התקיימו תפילות רבות וקבלו קבלות לזכותה, המלאכים יוצאים לקבל את נשמתה הטהורה המלאה בזכויות רבות.

הזכירו כי עומדים אנו בחודש אלול הרחמים והסליחות וזה הזמן ללמוד ממעשיה הטובים להתחזק ולקחת לעצמנו על מנת שנתחזק בבין אדם לחבירו.

אודות המועצה חדשות אחרונות כנס התעוררות לזכרה של עובדת המועצה הגב' יוכבד כהן ע"ה במלאת 11 חודש

תגובות אחרונות

Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר