odot

חיזוק בחומת השבת: יו"ר המועצה הדתית הרב עובדיה דהן הקים ארגון "אוהבי השבת"

המתנדבים מכל רובע בעיר, יסיירו מידי ערב שבת לוודא שהחנויות סגורים כשעה מלפני השבתOHVEY S 0

בערב שבת קודש האחרונה כשעה לפני כניסת השבת יצא בהפתעה הרב עובדיה דהן מביתו כשהוא לבוש בבגדי שבת יחד עם משגיחי כשרות שנלוו אליו על מנת לבדוק מקרוב שאכן חנויות המזון הנושאות כשרות של הרבנות, נועלים את החנות כשעה לפני השבת כמופיע בתקנון הכשרות, למען כבוד שבת ולרווחתם של העובדים על מנת שיוכלו להספיק להתכונן במעט הזמן לקבל את השבת בזמן הראוי.

משלחות של מפקחים ומשגיחי כשרות יוצאים מדי ערב שבת באזורים שונים בעיר לפקח על סגירת החנויות בזמן, ואכן ב"ה בעלי החנויות עומדים בזמנים, הקושי הגדול זה בעיקר בשבתות החורף אשר נכנסות מוקדם ועל כן יש צורך לזרז  את בעלי העסקים שלא יגררו מעבר לזמן.

את מסלול הסיור החל הרב עובדיה דהן ברובע הסיטי במרכזי החנויות בתחנת המרכזית ומשם המשיך לכיוון רובע א' ולמטה יותר, וברובע ב', הרב דהן יצא אל החנויות והביט אל מבעד לשמשה לוודא שאין איש בחנות. לשמחתו הגדולה כל המקומות היו סגורים. ובמקום אחד נצפה בעל החנות שבדיוק נעל את הדלת הראשית ויצא, תוך כדי שרץ למכוניתו ונפרד בברכת "שבת שלום".

עוברים ושבים שנתקלו ברב דהן המסייר בבגדי שבת ברכוהו בברכת שבת שלום ואף החזיר להם 'שבת שלום' ובירכם שזכות השבת תגן עליהם וקרא להם להזדרז לקבל את השבת שכבר עומדת בפתח.

בעקבות הצורך להרחיב את הפיקוח על החנויות, הקים הרב עובדיה דהן ארגון הנקרא "אוהבי השבת" בו ישולבו מתנדבים מכל רובע ורובע בעיר על מנת שיוכלו בנקל לערוך סיור כשעה לפני כניסת השבת לבדוק שסוגרים בזמן וכבר השבוע נרשמו פעילים לצורך ענין חשוב זה ומבורך וידוע כי זכות שבת קודש תגן על כל העוסקים בה ו"השבת היא מקור הברכה".

כמעט עם דמדומי חמה, שב הרב עובדיה דהן ישר לבית הכנסת לתפילות השבת בשביעות רצון ומתוך תקוה לחזק את ענין השבת בכל אזורי העיר בנחת ובשלוה.

OHVEY S 1

OHVEY S 2

OHVEY S 3

אודות המועצה חדשות אחרונות חיזוק בחומת השבת: יו"ר המועצה הדתית הרב עובדיה דהן הקים ארגון "אוהבי השבת"

תגובות אחרונות

Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר