odot

מסיבת חנוכה שע"י "זמרת הארץ" עם ברכת נציג המועה"ד הרב חיים בן-חמו

פח השמן הטהור: כאלף ילדים השתתפו במסיבת חנוכה מרכזית שאורגנה ע"י חברת התהילים 'זמרת הארץ' בערב הודאה וחלוקת פרסיםBEI HAMU-9

במשך תקופה שילדי חברת התהילים בעיר "זמרת הארץ" וכן "תפילת ציון - תהילת שמעון" וילדי "אבות ובנים" קבלו כרטיסי הגרלה מידי שבוע על הצלחה במבחנים והשתתפותם בחברת התהילים, כרטיסי הגרלה אלו נאספו בארגז ענק שהוצב בצד הבמה אשר במהלך הערב, הילדים זכו בפרסים יקרי ערך.

הערב נפתח בהדלקת נר חנוכה, ובקריאת מזמורי תהילים ע"י יו"ר הארגון הרב משה נג'אטי אשר במשך 20 שנה מארגן את חברת התהילים 'זמרת הארץ' אשר לו סניפים בעוד ערים נוספות יחד עם הרב אליעזר נקי מירושלים.

לאחר דברי פתיחה מהרב נג'אטי הילדים שמעו שירה ופיוט מהאומנים והזמרים ברק כהן, אייל טוויטו ורועי חתן תוך כדי שילדי תשב"ר מצטרפים אף הם לשירה ומידי פעם חולקו פרסים ומתנות לילדים ע"י התורנים. הזמר עמי מיימון ערך חידות מרתקות לילדים שקיבלו פרסים על אתר.

דברי ברכה השמיע הרה"ג ר' חיים בן-חמו מרבני המועצה הדתית אשר בראשית דבריו הביא את דברי ברכתו של הרב עובדיה דהן יו"ר המועצה הדתית אשר נבצר ממנו השתתף במעמד עקב שנת האבל על אימו ע"ה. ובדבריו ציין את מעלתם של תינוקות של בית רבן שזהו הבל שאין בו חטא "וזה זכות גדולה אשר מידי שבת בשבתו הילדים מתאספים בבתי הכנסת וקוראים תהילים, במקום להסתובב ללא מעש, זה מבטל גזרות קשות מעם ישראל ובזכותכם אנו חיים ועל כך מגיע ברכה מיוחדת למארגן המסור ר' משה נג'אטי, בסיום בירך 'שתגדלו ותהיו למאורות של עם ישראל ושאורות החנוכה ילוו אתכם בעלייתכם בתורה ויר"ש'.

דברי ברכה קצרים נשא ר' אבי אמסלם מ"מ ראה"ע שציין ששמח להיות שותף לכנס חנוכה חשוב זה ובדבריו הזכיר את המלחמה של היוונים שניסו לפגוע בקדושת תורת ישראל וכאן אנו מקבלים תשובה, כאשר 'רואים אתכם' - אלפי ילדים מתאספים בימי החנוכה בכינוס של קודש וממשיכים בדרך מסורת אבותינו וקוראים תהילים, זה מחזק ומעודד מאוד וזה בע"ה יקרב את הגאולה השלמה שאליה אנו מצפים.

הרב נג'אטי הודה בחביבות רבה לעוזרים והמסייעים בהצלחת ערב נפלא זה, שננעל בהגרלת ענק ובפעילות לילדים עם דוד החקיין שהלהיב את הילדים עם מסרים חינוכיים לחג החנוכה.

BEI HAMU-8
.

אודות המועצה חדשות אחרונות מסיבת חנוכה שע"י "זמרת הארץ" עם ברכת נציג המועה"ד הרב חיים בן-חמו

תגובות אחרונות

Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר