odot

במעמד ראש המועה"ד הרב דהן: חנוכת 'מקוה לכלים' והדלקת נר שמיני של חנוכה

בהדלקת נר שמיני של חנוכה: חנוכת "מקוה טהרה לכלים" בחצר בית הכנסת "תפארת רפאל" בסיטי במעמד הרב מאיר אבוחצירא ויו"ר המועצה הדתית הרב עובדיה דהןCITI-MIK 1

במעמד נרגש ונכבד התקיים חנוכת 'מקוה טהרה לכלים' ברחבת בית הכנסת המפואר "תפארת רפאל" ברובע הסיטי בראשותו של הרה"ג ר' מאיר אבוחצירא.

המעמד החל בהדלקת נר חנוכה של ליל השמיני בבית הכנסת בהשתתפות אורחים ומתפללי בית הכנסת, בהדלקת הנר כובד יו"ר המועצה הדתית הרב עובדיה דהן ובשאר הנרות כובד הרה"ג ר' מרדכי עמאר רב ק"ק 'איפיני' שבצרפת.

לאחר תפילת ערבית נשא דברי ברכה הגר"מ אבוחצירא רב בית הכנסת וראש כולל "תורה לשמה" במעלת ימי החנוכה והזכות הגדולה בהקמת מקוה טהרה לכלים לרווחת הציבור תושבי רובע הסיטי.

הרב עובדיה דהן יו"ר המועצה הדתית בירך על היוזמה הברוכה בהקמת מקוה טהרה לכלים שליווה את בניתו על פי ההלכה מאז הקמתו כשהביא למקום את הרב אברהם נחמן גוטרמן מרבני המועצה הדתית שראה מקרוב את בניית המקוה על פי ההלכה וציין את הקשר של חנוכת מקוה טהרה בימים אלו דווקא שהחשמונאים טיהרו את בית המקדש, לאחר שטימאו אותו היוונים ובירך את התורם מר שלום אלבילייה הי"ו על הזכות הגדולה שהינו שותף לחיזוק הטהרה בעיר, הרב דהן ציין כי מקוה כלים זה מתווסף לשאר המקוואות כלים שקיימם בעיר שנבנו ע"י המועצה הדתית ברובעים בעיר.

בשלב זה הגר"מ אבוחצירא כיבד את הרב דהן בפתיחת השער למקוה לקול צהלות המשתתפים, הרב אבוחצירא הסביר בקצרה את ההלכות של 'טבילת כלים' והדגים בפני הציבור כאשר טבל כלים חדשים במקוה עם ברכה.

בסיום בירך את התורם על הזכות הגדולה שנפלה בחלקו, וכן ואת הרב עובדיה דהן שימשיך לפעול ולעשות ולהרחיב את גבולות הקדושה והטהרה בעיר.

לשירות הציבור, מקוואות טהרה לכלים חדשים שע"י "המועצה הדתית" ברובעי העיר קיימים כדלהלן:

זמני הפתיחה של המקוואות בשעות אלו בלבד: החל משעות הבוקר ועד השעה 16:00.

רובע א' – רחוב משמר הירדן ליד בית הכנסת 'זכרון קדושים'.

רובע ח' - רחוב מבוא האתרוג (הכניסה מרחוב הכלנית ליד בית הספר).

רובע ט' – רחוב הגר"א 35

רובע הסיטי – רחוב העצמאות 39 בעיקול הכביש.

רובע יא' – רחוב החרמון פ. כינרת (סמוך לטיפת חלב).

רובע יג' – רחוב המלך שלמה 20

הציבור מתבקש לשמור על הניקיון במקומות טבילה ואת האריזות/המדבקות יש להשליך לאשפה ולא ולבור המים.

CITI-MIK 2

CITI-MIK 3

אודות המועצה חדשות אחרונות במעמד ראש המועה"ד הרב דהן: חנוכת 'מקוה לכלים' והדלקת נר שמיני של חנוכה

תגובות אחרונות

Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר