odot

הרב עובדיה דהן במעמד סיום הש"ס שע"י ביהכ"נ "זכות אריה"

'הדרך עלך' בפעם השלישית: מעמד סיום הש"ס בשיעור בבית הכנסת המרכזי "זכות אריה" בהשתתפות הרב עובדיה דהן יו"ר המועה"ד ורבנים חשוביםIMWG 97238 41

מעמד מרגש ומיוחד התקיים בסיום הש"ס שהתקיים לכבוד לומדי שיעור "דף היומי" הקבוע בבית הכנסת המרכזי "זכות אריה" שברובע ז' אשר בו משתתפים הלומדים מידי בוקר לפני תפילת שחרית ומידי ערב באופן קבוע, את השיעור מעביר בטוב טעם ודעת, במסירות רבה, בהסברה בהירה ורהוטה הרה"ג רבי אשר פרץ מהרבנים הותיקים ברבנות הראשית.

סעודת המצוה התקיימה ברוב עם באולם שע"י מלון "מי עמי" סביב שולחנות ערוכים מכל טוב. בשולחן המזרח נראו מגיד השיעור הרה"ג ר' אשר פרץ, הרב עובדיה דהן יו"ר המועצה הדתית ור' אברהם אמסלם מייסד השיעור מאז הקמתו, את הערב הנעים בשירה ובפיוט החזן והפייטן אלירן אלבז.

את המעמד פתח בדברי תורה וברכה הרב עובדיה דהן יו"ר המועצה הדתית אשר ציין את גודל מעלת השמחה ביום גדול זה בבחינת הזורעים בדמעה ברינה יקצורו, בדבריו הזכיר מפרשת השבוע ממעלת הברכות שיעקב אבינו את בניו שברכות אלו כוללות עם ישראל ואת מעלת יששכר וזבולון בזכותם של לומדי התורה ומחזיקי התורה.

בסיום בירך את כל הלומדים שכפי שזכו לסיים את הש"ס, כך יזכו בע"ה לסיים שוב את הש"ס מתוך בריאות גופא ולעלות עוד במעלות התורה והיראה. כן בירך את מגיד שיעור המסור הרב אשר פרץ אשר כבר מסיים שלושה מחזורים בבית הכנסת מאז הקמת יסוד השיעור וכן את מייסד בית הכנסת ר' אברהם אסמלם ממ"ק ראה"ע והממונה למורשת.
 
במהלך הסעודה חולקו מטעם המועצה הדתית שי למשתתפים "דף סימניה איכותי" עם ברכה אישית וכן סדר התפילה לפני ואחרי הלימוד.   

בסיום המסכת, סיום הש"ס ואמירת ה'הדרן עלך' בשעה טובה, כובד כשכולו נרגש, מגיד השיעור הרה"ג רבי אשר פרץ כאשר פתח בדברי שבח וברכה ללומדים המשתתפים הקבועים בשיעורי דף היומי בוקר וערב, וציין, כי בכל פעם שמסיימים מסכת צריך לזכור שזה נובע מכח המסירות, ההתמדה והקביעות של שיעור תורה בכל יום, כאשר לא מאבדים אפילו לא יום אחד וזה כח מעלת התורה כאשר לומדים ברציפות כל העת בימי חול, שבתות ומועדים וגם בעיתות מלחמה  שעירנו היתה מופגזת בטילים רח"ל לא בוטל שיעור דף היומי אפילו פעם אחת!

בדבריו הזכיר את בקשתו של מרן הראש"ל פוסק הדור הגר"ע יוסף זצוק"ל שהדגיש שבנוסף ללימוד דף היומי, יש ללמוד בקביעות גם הלכה באותו דף כל יום כדי לדעת ולהיות בקי בהלכה למעשה יום יום ולכן ראוי שילמדו הלכה למעשה מתוך השולחן ערוך ונושאי כליו שמפיהם אנו חיים, שזהו שורש ועיקר הלימוד בתורתנו הקדושה, לדעת מה יעשה ישראל, ואכן כך נוהגים אנו בשיעור מידי יום ביומו.

ברכה מיוחדת בירך את מייסד ומקים בית הכנסת הר"ר אברהם אמסלם שעמד מאחורי הארגון והלוגיסטיקה להצלחת ערב מפואר זה. כן בירך את יו"ר המועצה הדתית הרב עובדיה דהן אשר באופן קבוע זוכים הלומדים לרכוש את הגמרות המפוארות של כל הש"ס במחיר מסובסד ע"י המועצה הדתית בכל שיעורי 'דף היומי' בעיר ובירכו שימשיך עוד לזכות את הרבים במעשיו הברוכים לחיזוק וביצור הדת בעירנו.

את מסכת הברכות חתם, ר' אברהם אמסלם מייסד בית הכנסת ממק ראהע כשכולו נרגש אמר ששמחה גדולה היא לו להשתתף במעמד גדול שכזה, והביא את דברי הגמ' במס' שבת בשם אביי "תיתי לי דכי חזינא צורבא מרבנן דשלים מסכתיה עבידנא יומא טבא לרבנן" וזה בעצם 'יום חג' לכל המשתתפים כאן. והזכיר ימות ראשונים כיצד נולד שיעור דף היומי בערב אחד והנה עומדים אנו היום בסיום של שלוש מחזורים כיום. בירך בכבוד ובהערכה את מגיד השיעור הגר"א פרץ והרב עובדיה דהן יו"ר המועצה הדתית שימשיכו להגדיל תורה ולהאדירה במעשיהם הברוכים.

המעמד הסתיים מתוך שבח והודיה לד' יתברך והתעלות רוחנית ושאיפה להתעלות בתורה עוד ועוד.

IMWG 97238 1

IMWG 97238 20

IMWG 97238 32

אודות המועצה חדשות אחרונות הרב עובדיה דהן במעמד סיום הש"ס שע"י ביהכ"נ "זכות אריה"

תגובות אחרונות

Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר