odot

בסיוע המועה"ד: רבים השתתפו בשבת חזנות נפלאה עם החזן ר' יעקב קלמנוביץ

ציבור רחב מתושבי העיר נהרו השבת לאולם המרווח של בית הכנסת "חזון אבנר" שבאזור ו' באשדוד,KALM22

אשר הגיע להשתתף בעונג מיוחד בתפילות השבת כאשר עברו לפני התיבה החזנים ר' יעקב קלמנוביץ, ור' לייזר ברוק, והאחים החזנים שמחה וישראל רוטברג.

התעלות רוחנית מיוחדת היתה בתפילת "שמע ישראל" באמירת "כתר" של קדושת השבת שנאמרה בנעימה וברגש מיוחד ע"י החזן יעקב קלמנוביץ.

רב השכונה חבר לשכת הרבנות ורב מחלקת עיורבין ונישואין הרה"ג ר' חיים קלמנוביץ שליט"א נשא דברים לכבוד שבת נפלאה ומבורכת זו החותמת את ספר "בראשית" וקישר את תפילה זו לפתיחת המחזור החדש של "הדף היומי" ה-יד' ממסכת ברכות העוסק בראשיתו בהלכות ודיני קריאת שמע.

יו"ר המועצה הדתית הרב עובדיה דהן טרח והגיע אף הוא להשתתף בתפילות השבת, ולאחר התפילה כשהמונים נאספו בבית הכנסת, בירך בחמימות רבה את כל המשתתפים, ובדברי תורה שנאמרו על ידו חיזק את כל משתתפי שיעורי התורה של "הדף היומי" בעיר ויצא בקריאה לציבור המשתתפים להרבות ביתר שאת וביתר עוז את שיעורים אלו בכל שכונות העיר אשדוד.

אודות המועצה חדשות אחרונות בסיוע המועה"ד: רבים השתתפו בשבת חזנות נפלאה עם החזן ר' יעקב קלמנוביץ

תגובות אחרונות

Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר