odot

מראשוני הרבנים בעיר: הרב אברהם עמר זצ"ל רב קהילת יוצאי אלג'יר

הרה"ג רבי אברהם עמר זצ"ל רב קהילת יוצאי אלג׳יר ומייסד מוסדות ריב״ש ורשב״ץ באשדוד הובא למנוחותAMAR-A SHAR

המונים ובראשם גדולי תורה, רבנים, אדמור"ים ואישי ציבור ליוו למנוחות את  איש חי רב הפעלים, מקים עולה של תורה במסירות רבה הרה״ג רבי אברהם עמר זצ״ל רב קהילת יוצאי אלג׳יר ראש מוסדות ריב״ש ורשב״ץ, מדמויות ההוד של העיר שהשיב את נשמתו הטהורה לאחר יסורין קשים כשהוא בן פו' שנים.

המנוח זצ״ל נולד באלג'יריה לפני פו' שנים עוד בשנים שהייתה חלק מצרפת, ויחד פעלו רבות בקרב בני הקהילה למען העמקת הזהות היהודית, הפצת תורה וזיכוי הרבים.

הרב ורעיתו הרבנית ע"ה בשנת תש"כ עלו לארץ וזכו להימנות על מייסדי הישוב החרדי בעיר אשדוד. בשנת תשכ"ה נסעו לשליחות קירוב בעיר 'ניס' שבצרפת למספר שנים בקרב קהילת הצעירים ופעלו יחד בעמידה איתנית  חסרת הפשרות על שמירת כבוד השבת והחינוך היהודי הטהור. בשנת תש"ל חזרו שוב לאשדוד והקימו את בית המדרש הגבוה ריב"ש ורשב"ץ שהיה בית המדרש הראשון באשדוד להכשרת רבנים, ורבים מרבני הקהילות בעיר כיום הם בוגרי בית המדרש.

הרב עמר זצ״ל פעל רבות בקרב עולי צרפת למען העמקת המודעות לתורת ישראל וחיזוק ההשקפה הטהורה לאורם של גדולי ישראל והיה הראשון שהקים בית מדרש גבוה להוראה לאברכים בעיר אשדוד בית מדרש ריב״ש ורשב״ץ אשר בראשותו עמד עשרות בשנים. הרב זצ"ל כידוע היה מוהל מומחה וזכה למול מאות רבות של ילדים להכניסם לכרם בית ישראל בקדושה כשלא רצה לקבל על כך שכר כלל וכשהיו מפצירים בו לקבל היה אומר תעבירו לכולל האברכים.

לפני כחמש שנים נפטרה עליו רעיתו הרבנית רבקה עמר ע"ה, מהפעילות הבולטות למען טהרת המשפחה ברחבי הארץ, הרבנית עמר התפרסמה בזכות ספריה בנושאי שלום בית, הגות והשקפה וטהרת המשפחה שהתפרסמו באלפי עותקים והיוו מקור השראה למדריכות כלות מכל רחבי הארץ. כן פעלה רבות בקרב עולי צרפת למען העמקת המודעות לתורת ישראל, הפצת תורה וזיכוי הרבים.  וחיזוק ההשקפה הטהורה לאורם של גדולי ישראל.

בשנים האחרונות נחלה ומצב בריאותו היו בו עליות ומורדות, ילדיו ונכדיו היו מרותקים אליו סביב השעון במסירות נפש עילאית שרבים ראו בזאת כיבוד אב ואם לדוגמא ולמופת.

למרות חולשתו השתדל לשמור ולקיים את מצוות ה' במסירות רבה גם כשהיה קשה לו קשה, נכדו הרב יוסף חיים עמר סיפר שבשנים האחרונות לא יכל לאכול בדרך פיו, אך בליל הסדר התחנן לאכול כשדמעות בעיניו כדי לקיים את מצוות אכילת מצה ואפיקומן.

בשבת האחרונה חלה הידרדרות במצבו הבריאותי ובתוך השבת הופנה בדחיפות לבית החולים לקבלת טיפול ובמוצ"ש החזירוהו לביתו. במהלך הלילה קודם עלות השחר, כשהוא בביתו בסמוך למקום לימודו במשך עשרות בשנים, תוך כדי שקרוביו זועקים "שמע ישראל" השיב את נשמתו הטהורה לבוראו.

בצער רב, הבשורה הקשה התפשטה בקרב בני המשפחה, מוקיריו, תלמידיו ותושבי העיר שלבשו אבל ויגון וכך לקראת הצהריים נערכו לקיום ההלוויה.

בהלוויתו שיצאה בשעות הצהריים מבית העלמין באשדוד הספידוהו הרבנים הגאונים: הרה"ג ר' יוסף שיינין, האדמו"ר ממעליץ, הרה"ג ר' יצחק בן שושן זקן רבני קרית ספר, הרה"ג ר' אלחנן פרץ ראש בד"ץ צדק ומשפט, הרה"ג ר' ציון כהן רבה של אור יהודה, הרב דוד אוחיון רב אלפי מנשה ויו"ר איגוד הרבנים, נכדו, הרב אברהם עמר, ראש העיר ד"ר יחיאל לסרי שהכיר אותו מילדותו, נכדו, הרב יוסף חיים עמר מייסד ת"ת "קודש הילולים", נכדו הרב אברהם עמר.

בדבריהם עמדו הרבנים על מידותיו והעלו קוים לדמות מסכת חייו הענפה מאז בואו לאשדוד בימיה הראשונים של הקמת העיר, הקים במסירות רבה יחד עם רעייתו הרבנית ע"ה את קהילת ריב"ש ורשב"ץ לעולי צרפת ואלג'יר באשדוד ובעיר נתניה - שם ייסדו פעילות רחבה של קירוב לבבות ישראל לאביהם שבשמים ופעילות נרחבת למען טהרת המשפחה, כאשר הם מחלקים את השבוע במסירות נפש - בשנים שהתחבורה לא הייתה פשוטה כלל - בין הערים אשדוד ונתניה.

היה מאחרוני המדקדקים והמשמרים את מנהגי יהדות אלג׳יר ומקור הידע היחיד כמעט לדקדוק במנהגי העדה, טעמי המקרא ונוסחאות התפילה המיוחדים של העדה.

בני משפחתו תיארו את הנהגותיו בקודש בעבודת ה' כשהיה משכים קום כל בוקר לעבודת הבורא עוד לפני הנץ החמה, כיצד היה נראה שולחן השבת אצלו כשהוא עצמו היה נראה כ"מלך" שאומר דברי תורה יחד עם זמירות השבת יחד עם בניו ונכדיו.

תמיד היה מתפלל ומברך שיזכו ילדיו ונכדיו ללכת בדרך ה' התורה והמצוות, ומעודד את הנכדים ללימוד התורה ולתפילה.

את חתימת ההספדים חתם בנו הרה"ג ר' אבנר עמר ראש מוסדות ריב"ש ורשב"ץ, מפני שלא רצה לעכב את הללויה מפאר אורך ההספדים ביקש משם כל המשפחה מחילה וסליחה והודה לבני המשפחה שבשנים האחרונות בעיקר תמכו וסייעו בשעות הקשות ועמדו לימינו של האבא הרב זצ"ל.

את הקדיש לאחר ההספדים אמר הרב עובדיה דהן יו"ר המועצה הדתית. לאחר אמירת הקדיש יצא מסע ההלוויה לחלקת חרדים שם נטמנה עוד בטרם שקיעת החמה.

עם תום ההלוויה, המוני המלווים התפזרו לביתם כשהם אבלים ומלאי צער על אותה דמות גדולה שהיתה מאירת פנים לכל, וקידשה שם שמים שהיתה ואיננה עוד.

הרב זצ״ל הותיר אחריו דור ישרים מבורך, ההולכים בדרך התורה והמצוות, זכה שבניו, חתניו, נכדיו וצאצאיו הרבים הם מרביצי תורה ומזכי הרבים וביניהם הרב דניאל עמר ראש כולל ומרביץ תורה בעיר אשדוד, הרב אבנר עמר רב קהילת "אור מאיר" אשדוד וסגן ראש עירית מודיעין עלית, הרב ציון עמר עורך הספרים ׳אור לציון׳ ממקורביו של הגאון רבי בן ציון אבא שאול זצ"ל.

תנצב"ה

AMAR-A 1

AMAR-A 2

AMAR-A 3

AMAR-A 5

אודות המועצה חדשות אחרונות מראשוני הרבנים בעיר: הרב אברהם עמר זצ"ל רב קהילת יוצאי אלג'יר

תגובות אחרונות

Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר