odot

הרב עובדיה דהן יו"ר המועה"ד בהילולת הצדיקים הגדולים שע"י "יוסף לקח"

ההילולא השנתית למאורות הגדולים: הגאון רבי מסעוד אלפסי זצ''ל והגאון רבי ישועה בסיס זצ''ל שנערכה ע"י מוסדות 'יוסף לקח' באשדוד בראשותו של הרב חיים בוכריץ143402 BUCH

 

מעמד הילולת הצדיקים המאורות הגדולים מיהדות תוניסיה הגאון רבי מסעוד אלפסי זצ''ל בעל ה"משחא דרבותא" והגאון רבי ישועה בסיס זצ''ל בעל ה"האבני צדק" נערכה באולמי 'אילבן' ברוב עם סביב שולחנות ערוכים, בשולחן  הכבוד בלטו רבנים חשובים, ראש מוסדות 'יוסף לקח' הרב חיים בוכריץ, הרב עובדיה דהן יו"ר המועצה הדתית ועוד.

את המעמד פתח הרב חיים בוכריץ בברכת ברוכים הבאים לרבנים ולאורחים והזכיר את מעלתם של גדולי התורה אשר לכבודם נוהגים מידי שנה לערוך את ההילולה במעמד מכובד כדי להנציח את זכרם וסיפר למשתתפים בהתרגשות כי זכה לפני כעשור להיכנס למרן הגאון  רבינו עובדיה יוסף זצוק"ל והגיש את הספר החדש ''אבני צדק'' בהוצאת "יוסף לקח" ובירך בשעתו בחביבות את כל העוזרים והמסייעים וכן סיפר שזכה להיכנס באופן אישי גם לזקן המקובלים בארץ ובעולם המקובל הרה"צ רבי יצחק כדורי זצ"ל ראש ישיבת "נחלת יצחק" שהתעניין על הספר החדש שהוצאנו "אבני צדק" ושמח לקבלו.

הרב עובדיה דהן יו"ר המועצה הדתית ציין בדבריו בפני המשתתפים את פעולותיו הברוכות של הרב חיים בוכריץ בלימוד התורה לילדים ולנערים ושיעורי תורה בבית הכנסת 'יוסף לקח' אשר כבר למעלה מארבעים שנה עוסק בזיכוי הרבים. וסיפר למשתתפים על נשמתו הגדולה של בעל הילולה הגאון הצדיק רבי ישועה בסיס, שהיתה משורש נשמתו של רבינו האר"י ז"ל כפי שהעיד על כך הגאון הצדיק רבי מסעוד אלפסי זצ''ל כשסיים את הקידוש בליל שבת כשנולד רבי ישועה בסיס, טעם מהקידוש ואמר "ברוך הבא רבי יצחק לוריא אשכנזי" והסביר את דבריו לתמיהת השומעים, כי הלילה יוולד לנו ילד אשר בו נתעברה בו נשמת האר"י ז"ל וציוה להודיע ליולדת לשמור על בנה, כי עתיד לצאת ממנו אור גדול לישראל.

בסיום בירכו את קהל המשתתפים שיראו ברכה והצלחה בכל מעשי ידיהם וכן את הרב חיים בוכריץ שימשיך בעבודת הקודש הנפלאה לקרב רבים ולהכניסם תחת כנפי השכינה להגדיל תורה ולהאדירה. בשלב זה הודלקו נרות לכבוד הצדיקים זיע"א.

הרב חיים בוכריץ ראש מוסדות "יוסף לקח" נשא את המשא המרכזי והודה לכל המשתתפים והמסייעים בערב קדוש זה.

בדבריו הביא סקירה בקצרה על פעילות המוסד "יוסף לקח" הפועל למען הציבור בכל ימות השנה. הזכיר את השתתפותו של הגאון הגדול רבי מאיר מאזוז שליט"א ראש ישיבת 'כסא רחמים' אשר במשך שנים היה מגיע בקביעות להילולא, אך מפאת חולשתו נבצר ממנו להשתתף עימנו.

יצויין כי הגר"מ מאזוז סיפר בהילולא, ואמר לפני כעשר שנים: "כמעט שנה שאני כבר לא יוצא מהבית מפאת חולשתי וכאב רגלי אך הפעם אמרתי מלאו 150 שנה לרבי ישועה בסיס ואני היה לי הזכות לערוך את הספר העתיק מחדש בשנת תשנ''א לכן עשיתי מאמץ גדול להגיע לכבוד הרב חיים בוכריץ שמשמח אותנו שוב בהוצאת החלק השני של הספר אבני צדק לבעל ההילולא הרב ישועה בסיס זצ''ל. בדבריו דיבר במעלת הצדיקים שהקהל התאסף לכבודם".

בדבריו ציין לשבח את רב הפעלים הרב חיים בוכריץ הנוהג לערוך את ההילולה מידי שנה בשנה ומקיימה במסירות רבה ובכבוד רב ואף ההדיר חלק מהספרים בדפוס חדש ומהודר וציין שראה תלמידים מוכשרים הבקיאים בהלכות ובטעמי המקרא באופן יסודי והם סיפרו שכל ידיעתם זה מלימודיהם אצל הרב בוכריץ.

את הערב הנעימו בשירה ובפיוט יוני פיניש ואלי אוזן שגדלו במרכז החינוכי ת"ת "יוסף לקח".

143402 BUCHE

אודות המועצה חדשות אחרונות הרב עובדיה דהן יו"ר המועה"ד בהילולת הצדיקים הגדולים שע"י "יוסף לקח"

תגובות אחרונות

Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר