odot

הילולת בעל האביר יעקב זיע"א בהשתתפות יו"ר המועה"ד הרב עובדיה דהן

קהל רב השתתף בהילולת הרה"ק רבי יעקב אבוחצירא זצוק"ל בעל ה"אביר יעקב"143   02SDF45 3

שהתקיים ע"י ישיבת "סולם יעקב" בראשותו של הרה"ג רבי יעקב רבי העומד בראש ישיבה ובית מדרש ברובע טו' בעיר.

סעודת ההילולא התקיימה באולמי 'בלו קאסל' שם נשאו דברים במעלת בעל ההילולא זיע"א ועל המשך דרכו באחזקת התורה והאדרתה.

נשאו דברי תורה וברכה, הרה"ג ר' ישראל אברג'ל בנו של הרה"צ רבי יורם זצ"ל, הרה"ג ר' נחמיה קראווני מרבני ישיבת "שובה ישראל",  הרב עובדיה דהן יו"ר המועצה הדתית והרה"ג ר' יעקב רבי ראש ישיבת "סולם יעקב".

143   02SDF45 5

אודות המועצה חדשות אחרונות הילולת בעל האביר יעקב זיע"א בהשתתפות יו"ר המועה"ד הרב עובדיה דהן

תגובות אחרונות

Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר