odot

במועצה הדתית נוקטים במשנה זהירות בימים אלו, הרה"ר רבי חיים פינטו הגיע לחזק את העובדים

המועצה הדתית נוקטת בזהירות ובאחריות רבה את הנחיות משרד הבריאות בכל מחלקות המועצה הדתית, הרב הראשי רבי חיים פינטו הפתיע כשהגיע לבנין המועצה וחיזק את העובדים לנוכח המצבPINTO MO1 118

המועצה הדתית בשיתוף יחד עם משרד הבריאות והמשרד לשירותי דת אגף בטחון חירום ואבטחת ומידע הרחיבו את ההנחיות וההגבלות המחמירות עקב התפשטות נגיף הקורונה, ועקב כך מהיום, עובדי המועצה הדתית בבנין המועצה יעבדו רק בשעות לפנה"צ וכמו כן לא תותר כניסה לבנין המועצה אלא רק לעובדים החיוניים בלבד.

יצויין שכבר מתחילת השבוע, בהוראת יו"ר המועצה הדתית הרב עובדיה דהן, חולקו לכל העובדים  בקבוק עם חומר חיטוי שיהיה מונח לצידו על השולחן. מיד בכניסה למועצה קיים מחסום, כל נכנס עובר בדיקת חום ומיד שטיפת ידים בחומר חיטוי ורק אז מורשה להיכנס לבנין.

ההגבלות ניכרים בכל פינה בבנין המועצה. בכניסה לכל חדר נתלה שלט בולט בו נאמר: "אין להיכנס לחדר נותן השרות, השרות ינתן מהכניסה".  כל זה במטרה כדי שכמה שפחות ליצור קשר קרבה לבני אדם מחשש להדבקה.

הרב עובדיה דהן רכש כמות גדולה של מיכלים עם חומר חיטוי וחילק לעובדים ולעובדות במחלקות השונות, בנישואין בכשרות, במקוואות ובחברה קדישא וכן דף הנחיות אותו תלו בכניסה לבנין המועצה, למקוואות ובחברה קדישא, תוך כדי אזהרה לאדם המחוייב בבידוד שחל עליו איסור מוחלט לכניסה אל מתחם מאחת ממחלקות המועצה הדתית השונות.

מטרת ההנחיות החדשות שהגיעו ממשרד הבריאות, היא להקטין את פוטנציאל ההידבקות ולמנוע את התפשטות התחלואה במדינת ישראל.

הרב הראשי הגה"צ רבי חיים פינטו הגיע בהפתעה למועצה הדתית כשהוא נוקט את כל כללי הזהירות שע"י משרד הבריאות, נבדק במכשיר על מידת חום, הרב עובדיה דהן הגיש בקבוק אלכוג'ל לידו של הרב פינטו שמיד שטף את ידיו בחומר החיטוי, גם עול שולחנו של הרב פינטו הונח בקבוק עם מֵי אלכוהול.

הרב פינטו עודד את העובדים שהגיעו לחדרו ועמדו במרחק סביר כפי ההוראות, עקב המצב עם הנתונים המדאיגים בנגיף המתפשט, בדבריו דיבר על עת הגאולה שכל הסימנים מראים שאנו ממש נמצאים בהם, ונאמר "בניסן נגאלו ובניסן עתידין להיגאל" וניגאל ברחמים בע"ה.

בחדרו חתם על תיקי נישואין בזריזות לזוגות צעירים שנישאו לאחרונה. בצאתו, ניגש לברך את העובדים והעובדות במחלקות השונות, תוך כדי שפונה אליהם שישמרו על הכללים ושנזכה כולנו לבשורות טובות במהרה.

KOKO1 2

PINTO MO1 3

PINTO MO1 54

PINTO MO1 92

אודות המועצה חדשות אחרונות במועצה הדתית נוקטים במשנה זהירות בימים אלו, הרה"ר רבי חיים פינטו הגיע לחזק את העובדים

תגובות אחרונות

Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר