odot

הודעה דחופה והוראות בבתי הכנסת בעיר ע"פ הנחייות משרד הבריאות

המועצה הדתית ועירית אשדוד הוציאו הודעה משותפת לציבור הרחב כיצד להתנהג בימים אלו בבתי הכנסת, בעקבות התפשטות נגיף הקורונה - "ונשמרתם מאוד לנפשותיכם"KKJJKK1

בעקבות ההנחיות וההגבלות המחמירות עקב התפשטות נגיף הקורונה על התכנסות של למעלה מעשרה אנשים, בהוראת משרד הבריאות, וע"פ פסק הלכה שכתב הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף, ולאחר התיעצות עם הרבנים הראשיים לעירנו הרה"ג ר' יוסף שיינין, והרה"ג ר' חיים פינטו, ובהסכמת ראש העיר ד"ר יחיאל לסרי ויו"ר המועצה הדתית הרב עובדיה דהן, הננו פונים ומבקשים בקריאת חירום מהרבנים ורבני וגבאי בתי הכנסת ברחבי העיר, לדרוש מהציבור ליישם את ההנחיות בכל האמור לפעילות גם בבתי הכנסת כדלהלן:
נשים לא תבואנה כלל לבית הכנסת וכן ילדים מתחת לגיל בר מצוה (13)

א. יש לפצל את התפילות למספר מניינים, בכל מקום בו תתאפשר שמירת מרחק של כ-2 מטר איש מרעהו, יתר על כן -  לא יורשו להיכנס.
ב. חובה להקפיד על אוורור באמצעות חלונות פתוחים בבית הכנסת ומי שקר לו ילבש מעיל.
ג. מי שאינו חש בטוב, ומי שמפתח תסמינים בדרכי נשימה, ומי שקיבל הודעה לשהות בבידוד, אסורים לבוא לבית הכנסת, וכן אנשים מבוגרים בקבוצת סיכון, יתפללו ביחידות בביתם.
ד. אסור בשום פנים לחלק בין הקהל טבק ושאר מיני בשמים מכל סוג שהוא.
ה. יש להשתדל לא להאריך בתפילה, וכן לקצר בדברי תורה.
ו. להקפיד לא ללחוץ ידיים, לנשק ספר תורה אך ורק עם הטלית עם האישית של כל אחד, מזוזות, וסידורים – לא לנשק, עדיפות להביא סידור וחומש אישי מהבית.
ז. חובה להקפיד לרחוץ ידיים עם סבון, יש להשתדל שיהיו בקבוקי אלכוג'ל בכניסה לבית הכנסת, ניגוב ידיים במגבת נייר בלבד, יש להוציא את כל מגבות הבד.
ח. בתום התפילה יש להתפזר ולא להתקהל ביציאה מבית הכנסת.
ט. נא שימו לב לשכנים, קשישים, בודדים וכדומה ועזרו להם בתפקוד היומיומי בזמן מורכב זה.
י. הנחיה זו כוללת גם בעריכת לוויות נפטרים, כך גם לגבי השתתפות בעריכת שמחות ואזכרות.

הננו להבהיר! כי שבת זו הוא ניסיון לבדוק איך תהיה משמעת אישית של הציבור,בתי כנסת שיתקבלו דיווחים שלא אכפו בהם הנחיות אלו, נצטרך ח"ו בצער רב לסגור איתם לגמרי.
יצויין כי משטרת ישראל ומשרד הבריאות יאכפו את ההנחיות לעיל, במטרה למנוע את התפשטות הנגיף, ומי שיפר אותם עלול לשאת בענישה חמורה ובקנס גבוה.

ויהי רצון שיתקיים בנו מקרא שכתוב: "כָּל הַמַּחֲלָה אֲשֶׁר שַׂמְתִּי בְמִצְרַיִם לֹא אָשִׂים עָלֶיךָ, כִּי אֲנִי ה' רֹפְאֶךָ".

KKJJKK

אודות המועצה חדשות אחרונות הודעה דחופה והוראות בבתי הכנסת בעיר ע"פ הנחייות משרד הבריאות

תגובות אחרונות

Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר