odot

ברכה לזוגות לפני הנישואין בימים אלו בצל הנחיות משרד הבריאות

הכנה לזוגות יחד לפני הנישואין גם בימים אלו של מצב חירום בעקבות התשפטות הנגיף,NISU 4501

זוגות שנרשמו לנרשמו לנישואין לא מפסידים את המפגש המיוחד באולם שע"י המועצה לשמוע הרצאה בנושא הקמת הבית המשותף של בני הזוג.

הרב עובדיה דהן יו"ר המועצה הדתית הפתיע את הזוגות באחד המפגשים בימים אלו כשעל פניו מסכה, ובירך את הזוגות שיבנו בית נאמן וכשר בישראל מתוך נחת שמחה ובריאות לכולם.

יצויין כי לפני כעשור המועה"ד יזמה את המפגשים עם הארגון "בשנים" אשר להם רבנים מרצים מומחים בתחום הקמת הבית היהודי בשפה ברורה ונעימה השווה לכל נפש, הרב המרצה מוזמן לאולם שע"י המועצה הדתית כאשר מטעם מחלקת נישואין מציעים לזוגות הבאים בעת פתיחת התיק על ההרצאה הנפלאה אשר באוירה מיוחדת ונעימה מתקיימת ההרצאה לזוגות אשר משתתפים כ-8 עד 10 זוגות יחד.

במשוב שהמחלקה מקבלת לאחר ההרצאה, ניתן לראות את ההתרשמות החיובית מהרצאה זו ואת הבעת התודה והערכה של הזוגות למועצה אשר בהרצאה זו זכו לקבל טיפים יסודיים וחשובים לחיי הקמת בנין הנישואין.

נכון לעת עתה נראה שהרצאות מעין אלו בנושא הנישואין לזוגות הנישואין תופס תאוצה  וילך ויתרחב עם הזמן מה שיביא בעתיד לחזק יותר את מוסד הנישואין הנמצא במצב לא הכי טוב בימינו, ועל כן מומלץ ליישמו גם בשאר המועצות הדתיות.

אודות המועצה חדשות אחרונות ברכה לזוגות לפני הנישואין בימים אלו בצל הנחיות משרד הבריאות

תגובות אחרונות

Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר