odot

הרב דהן במסע תפילות בצפון לקראת הילולת התנא רבי שמעון בר יוחאי

הרב עובדיה דהן יו"ר המועצה הדתית התפלל בסמוך לציון הרשב"י על תושבי העיר אשדודMIROM-W 2

ימים ספורים לפני לג' בעומר הרב עובדיה דהן יו"ר המועצה הדתית קיבל אישור מיוחד לעלות ולהתפלל על ציונו של התנא רבי שמעון בר יוחאי במירון.

בעקבות התקנות לשעת חירום שאושרו בממשלה, במטרה למנוע את התפשטות הנגיף, ההילולה בקבר הרשב"י במירון השנה התקיימה השנה במתכונת מצומצמת. אתר הציון נסגר כבר כשבוע קודם לכן והמשטרה אכפה מאז את ההנחיות ולמנוע את ההגעה לאזור.

הרב עובדיה דהן הגיע עד לשערי דלתות הציון כשהוא עטוי מסכה על פניו, והתפלל על כל תושבי אשדוד לישועה ורחמים, על הכלל ועל הפרט ובמיוחד הזכיר שלעת כזאת, בו נמצא עם ישראל והעולם כולו, בעקבות המגפה הנוראה, ישמע ה' קול עתירתנו, שיחוס וירחם עלינו, יאמר לצרות עמו ישראל ועולמינו די, ושיזכו החולים לרפואה שלמה במהרה והבריאים הקב"ה יתמיד בריאותם.

בסיום התפילה, הרב דהן בירך והודה לאנשי כוחות הבטחון והמשטרה על עבודתם במקום בימים אלו.

משם המשיך בתפילה לעיר צפת, שם התפלל על ציון מרן הבית יוסף ורבינו האר"י ז"ל ולטבריה בציונו של רבי מאיר בעל הנס ולקבר רחל אשת רבי עקיבא וציון הרמח"ל בסמוך.

MIROM-W 1

אודות המועצה חדשות אחרונות הרב דהן במסע תפילות בצפון לקראת הילולת התנא רבי שמעון בר יוחאי

תגובות אחרונות

Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר