odot

ילדים רבים בגיל 3 זכו ל''חלאקה'' וברכה מהרב הראשי הגר''ח פינטו

במשך השבוע מליל לג' בעומר, הגיעו בזה אחר זה משפחות וילדיהם ללשכתו של הרב הראשי הגה"צ רבי חיים פינטוCHALAKE 4 1

לערוך את התספרות הראשונה "חלאקה" לילדים שהגיעו לגיל 3, הגר"ח פינטו חילק לילדים מיני מתיקה ובירך את הילדים שיזכו לאורו של רבי שמעון בר יוחאי ויגדלו בתורה בדרך ישראל סבא

CHALAKE 4 3

CHALAKE 4 2

אודות המועצה חדשות אחרונות ילדים רבים בגיל 3 זכו ל''חלאקה'' וברכה מהרב הראשי הגר''ח פינטו

תגובות אחרונות

Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר