odot

בשעה טובה נפתחו בתי הכנסת לציבור והנה ההוראות

אחרי מעל חודשיים שבהם בתי הכנסת היו סגורים, רה"מ אישר את מתווה המל"ל לפתיחת בתי הכנסת החל ממחר בבוקר. המתווה נבנה והוצע על ידי שר הפנים הרב אריה דרעי. (יום רביעי כו' אייר תש"פ)CHITUY YOAV - 0

בתמונה: "יואב הדברות" בחיטוי יסודי ומקצועי נגד וירוס בבית כנסת ברובע טו' בעיר 1700-701-181

חוזרים לבתי הכנסת: להלן ההוראות כפי שהמועצה הדתית אשדוד הנפיקה לכל גבאי בתי הכנסת:

בשעה טובה ניתן להתפלל בבתי הכנסת נא לעיין ולקרוא היטב את ההנחיות.

א. בכל תפילה ישתתפו עד כ-50 איש בחלל בית הכנסת, קבוצה נוספת של מתפללים יכולים לקיים תפילה בעזרת נשים, כאשר בכל בית כנסת המתפללים יהיו קבועים.

ב. בכל בית כנסת ימנו "נאמן קורונה" שמתפקידו להיות אחראי לשמור על ההנחיות, לצד ערכות חיטוי, וחובת עטיית מסכות בכל שעת התפילה.  

ג. השתתפות בתפילה היא אך ורק בלבישת מסיכה במשך כל התפילה, ובשמירת המרחק הקבוע תוך שמירת שני מטרים בין המתפללים.

ד. אין לעטות כפפות בכל עת, יש לשטוף ידיים במים ובסבון בטרם הכניסה לבית הכנסת.

ה. ע"פ הנחיות משרד הבריאות נדרש, מבתי הכנסת למנוע שימוש בתשמישי קדושה בבתי הכנסת, ועל כל מתפלל להביא את הסידור ואת הספרים מביתו ורק הוא יוכל להשתמש בהם.

ו. 'קבוצות סיכון' (לפי הנחיות משרד הבריאות) מומלץ שלא יגיע לבית הכנסת.

ז. מתפלל שאינו חש בטוב, לרבות שיעול צינון חום וכדומה, אינו יכול להגיע לבית הכנסת.

ח. יש להימנע מלחיצות ידים או נגיעות כלשהן בין המתפללים.

ט. במידה וימצא חולה קורונה, על המתפללים באותו זמן להיכנס לבידוד 14 יום.   המלצה ממשרד הבריאות, כי יהיו אנשים קבועים שרק הם יורשו להתקרב לספר התורה.

י. בסוף היום, יש לבצע ניקיון קפדני של בית הכנסת ולוודא אי נגישות לתשמישי קדושה.

עם זאת בתי כנסת המתנהלים במתכונת של 'שטיבלאך' – בהם אין מקומות ומתפללים קבועים – יישארו לעת עתה סגורים.
 
בברכת וַהֲסִרֹתִי מַחֲלָה מִקִּרְבֶּךָ
הרב עובדיה דהן
יו"ר המועצה הדתית הדתית אשדוד

HODAOT-KN

אודות המועצה חדשות אחרונות בשעה טובה נפתחו בתי הכנסת לציבור והנה ההוראות

תגובות אחרונות

Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר