odot

"תיקון כרת" בהנחיות משרד הבריאות במעמד המרא דאתרא הגר"ח פינטו שליט"א

לאחר כחודשיים וחצי: החלו שוב לימוד "תיקון כרת" בציון הרה"ק רבי משה אהרון פינטו זצ"ל במעמד המרא דאתרא הגר"ח פינטוT KA34 68

התרגשות מיוחדת היתה על המשתתפים שהגיעו ללימוד "תיקון כרת" בראשותו של המרא דאתרא הגה"צ רבי חיים פינטו בציונו של אביו הרה"ק רבי משה אהרון פינטו זצ"ל בבית העלמין בעיר, לאחר שכחודשיים וחצי לא התקיים הלימוד מאז התפשטות הנגיף והציון הק' היה סגור לקהל.

בשבוע האחרון לאחר תקנות והנחיות של המארגנים, חזרו שוב לקיים את לימוד התיקון כרת בציון הק' בלל שישי כאשר הגר"ח פינטו ישב לצד הספריה עם סטנדר בנפרד ורק במרחק ממנו יותר מ-2 מטר ישבו המשתתפים לאחר שעברו בדיקת חום בכניסה ועטו מסיכה על פניהם.

התרגשות מיוחדת בלטה במיוחד לאחר חצות לילה בעת אמירת המילים בשירת: עוּרוּ נָא כִּי בְכָל לַיְלָה נִשְׁמַתְכֶם עוֹלָה לְמַעְלָה, לָתֵת דִּין חֶשְׁבּוֹן מִפְעָלָהּ לְיוֹצֵר עֶרֶב וָבֹקֶר.

לקראת הסיום נשא הגר"ח פינטו דברי התעוררות כשבתחילה לא הסתיר את התרגשותו ואמר, שזה זמן רב שלא התראינו ובירך שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה והסביר את הענין על פי הקבלה שלאחר שלושים יום פניו של אדם משתנים וזה מה שנקרא "פנים חדשות", עוד הרחיב על מעלת ימי התשלומין של חג השבועות ועל זה שהתורה קדמה לעולם תתקעד דורות. בסיום ערך ברכת "מי שבירך" ובירך את הקהל ונשא תפילה שיסור מעם ישראל הנגף הזה ויקויים בו "ולא יתן המשחית לבוא אל בתיכם לנגוף" ויזכו כולם לרפואה שלמה במהרה.

לאחר התרת נדרים ירדו לציון להתפלל ובשונה מכל פעם, עשרות המשתתפים המתינו מחוץ לאוהל, וליד הציון העתירו בתפילה רק הגר"ח פינטו ולצידו הרב עובדיה דהן יו"ר המועצה הדתית.

T KA34 433

T KA34 73

T KA34 118

אודות המועצה חדשות אחרונות "תיקון כרת" בהנחיות משרד הבריאות במעמד המרא דאתרא הגר"ח פינטו שליט"א

תגובות אחרונות

Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר