odot

ברוך דיין האמת: ניצול השואה הגאון ר' סיני אדלר זצ"ל – רבה של אשדוד בעבר

במועצה הדתית מביעים צער על הידיעה המעציבה כי במהלך השבת (פר' פנחס) הלך לעולמו הרה"ג סיני אדלר כשהוא בן 92. הלוויתו התקיימה במוצ"ש. הרב אדלר זצ"ל, ניצול שואה שעלה לארץ והתחזק בתורה,DSCBNYUFVBG04043

בתמונה: הרה"ג ר' סיני אדלר זצ"ל מספיד את ידידו ומקורבו הגה"צ רבי סעדיה אריבי זצ"ל

ממניחי הקדושה והטהרה בעיר

במהלך השבת (פר' פנחס) הלך לעולמו הרה"ג רבי סיני יצחק אדלר זצ"ל בעל ה"דבר סיני" כשהוא בן צב' שנים. הרב אדלר זצ"ל, ניצול שואה שעלה לארץ והתחזק בתורה, שימש בקודש ביחד עם עמיתו הרה"ג ר' ישראל אליזרע זצ"ל בכל צורכי הדת בעיר, עד שעזב ובמקומו המשיך בתפקיד הרבנות יבלחט"א הרה"ג ר' יוסף שיינין. הלוויתו התקיימה במוצאי שבת.

נולד בפראג, צ'כוסלובקיה, לאביו הרב דוקטור שמעון אדלר זצ"ל ואמו מרת רייזל ע"ה, בתו של הרב סיני שיפר זצ"ל, שהיה רב הקהילה החרדית בקרלסרוהה. במלחמה בשואה נכנסו הצוררים הגרמנים ימ"ש לפראג סגרו את בתי הכנסת ואסרו ללמוד לימודי דת, לאחר זמן קצר היהודים שם גורשו מעיר מולדתם למחנות.

במשך כחמש שנים היה במחנות הריכוז שם סבל עינויים קשים יחדם עם הוריו ומשפחתו. שנה לאחר מכן נשלח למחנה הנודע לשמצה 'אושוויץ' ומתוך 500 בחורים סומנו רק צח' בחורים לחיים.

בערב שבת קודש פרשת בהר, תאריך ששמר עליו בזכרונו עד יומו האחרון זהו יום ההצלה שלו כאשר השתחרר מהמחנות ומידי שנה היה החוגג סעודת הודאה ביום זה.

לאחר המלחמה הגיע רבי סיני ללונדון ולמד בישיבת "עץ חיים" אצל הגאון הצדיק רבי אליהו לאפיאן זצ"ל, בעל ה'לב אליהו'. בסוף חורף תש"ו, עלה לארץ ישראל ולמד בישיבת חברון המעטירה שם קיבלו הגר"י סרנא זצ"ל ראש הישיבה, ולאחר מכן בכולל המפורסם "בית זבול".

בהגיעו לפרקו נישא לרעייתו מרת שרה מרים ע"ה, בתו של הגאון רבי מרדכי יהודה לייב זק"ש זצ"ל, רבה של שכונת שערי חסד ואמה מרת רוחמה חיה בריינה ע"ה, בתו של הגאון רבי יעקב משה חרל"פ זצ"ל. למד בכולל "בית זבול" ולאחר מס' שנים נלקח לכהן כר"מ בישיבת "כרם ביבנה".

בשנת תשכ"ב התמנה כרב ראשי האשכנזי באשדוד, במקביל לרב הספרדי הגאון רבי ישראל אליזרע זצ"ל. הרה"ג ר' חיים קלמנוביץ חבר לשכת הרה"ר באשדוד ורב מח' עירובין הארצית הכירו מקרוב ועבד לצידו שנים רבות, משוחח על האבדה הגדולה,  המנוח היה ת"ח גדול, שקדן ומתמיד מיוחד שלא מש מאהלה של תורה עד יום פטירתו.

במסגרת תפקידו כרב העיר פעל רבות בביסוסה הרוחני של העיר. חלק מכובד בפעילותו היה בבניית בית הכנסת הגדול "זכרון קדושים" במרכזה של אשדוד. בית כנסת זה שימש כיד ושם וכמרכז לפעילות רוחנית רבת היקף של יהודים רבים ניצולי השואה שהתגוררו בעיר.

הרב אדלר כיהן כרב הראשי במסירות ובנאמנות כעשרים שנה. היה שותף נאמן לבנייתם של שירותי הדת ושל מוסדות התורה בעיר. דגש מיוחד בפעילותו היה בביסוס מחלקת הנישואין ובמיוחד בבעיות הקשות של יוחסין לעולים מרומניה ומברית המועצות כאשר דלתו של הגרי"ש אלישיב זצ"ל מגדולי עמודי ההוראה היתה פתוחה בפניו תמיד כמענה לכל הבעיות ההלכתיות הקשות.

מרן הגר''ע יוסף זצוק''ל זצוק"ל כרבה של ת"א הגיע לבקר בעיר אשדוד ובקבלת פנים שנערכה על ידי המועצה הדתית, יצא לקבל את מרן זצוק"ל יחד עם הגר"י אליזרע ונשאו ונתנו יחד בהלכה ובשאלות העומדות על הפרק.

היה בידידות עמוקה עם הגה"צ רבי סעדיה אריבי זצ"ל ממניחי יסודות הקדושה והטהרה בעיר, בעל "מדאני אסא", רב שכונה ורב מחלקת הנישואין ולאחר פטירתו, טרח והגיע במיוחד לאשדוד לנחם ולשאת דברי הספד והתעוררות.

נקיון כפיו ויושרו הגדול שאפיינו את הרב סיני אדלר במשך כל שנות חייו, שימשו בפניו כהחלטה ברורה לעזוב את משרתו כרב העיר אשדוד לאחר פטירת רעיתו הצדקנית ע"ה בשנת תש"מ, אז החליט מתוך הכרה ברורה והחשש שלא יוכל לשאת בתפקיד זה כראוי, וזאת למרות גילו הצעיר יחסית בתקופה זו.

מאז עזיבתו את אשדוד, לן באהלה של תורה בהתמדה מרובה בעיר מבשרת ציון והעמיד תלמידים רבים בהרבצת תורה, ובחן המיוחד שהוצק בשפתותיו בדרך התורה ובמידות הנעלות שבין אדם לחבירו.

כשעזב את רבנותו באשדוד עבר להתגורר במבשרת ציון, שם החל ללמד בכולל שהקימו תלמידיו מ"כרם ביבנה" ושקד על התורה עד יומו האחרון.

בחודשים האחרונים חלה, למרות זאת המשיך את סדר יומו הרגיל תפילה כותיקין ולימוד תורה במשך שעות היום, כשאושפז בבית החולים, לקח עימו קערה וספל לנטילת ידים תוך כדי שהקפיד על כל דקדוקי ההלכה. בשבת קודש פרשת פנחס בשעות הצהריים השיב את נשמתו הטהור לבוראו ובמוצ"ש לקראת חצות התקיימה ההלוויה בסמוך לביתו במבשרת ציון, שם הספידוהו שורה של רבנים וראשי ישיבות. בבית החייים סנהדריה הספידו בקול בוכים בנו רבי שמעון ר"מ בישיבת "באר יצחק".

זכה הרב זצ"ל והותיר אחרי דור ישרים מבורך בנו רבי שמעון וחתניו מזכי הרבים רבי אליעזר רובינשטיין, רבי יצחק פרוינד ורבי אברהם פופר, נכדים ונינים ההולכים במורשתו לתפארה.

שימש בקודש ביחד עם עמיתו הרה"ג ר' ישראל אליזרע זצ"ל בכל צורכי הדת בעיר, עד שעזב ובמקומו המשיך בתפקיד הרבנות יבלחט"א הרה"ג ר' יוסף שיינין.

במוצ"ש הגר"י שיינין רבה הראשי של אשדוד, קיבל את הבשורה על פטירתו של הרב אדלר זצ"ל. והביע את צערו על כך ואמר: "היה אדם גדול מאוד, עבר את השואה. הוא סבל נוראות, היה כמעט ללא בגדים וללא נעלים. חיבר את הספר "בגיא צלמוות", שתיאר את סיפורו בשואה".

בנותיו יושבות שבעה בביתו במבשרת ציון רח' האורן 46 קרית חינוך, ובנו יושב בביתו במושב תפרח.

הרב עובדיה דהן יו"ר המועצה הדתית הביע את צערו על פטירתו של האי גברא רבה, איש תורה והלכה, זכה להעמיד תלמידים רבים, אוד מוצל מאש שזכה בניסים גדולים לעבור את השואה האיומה ולכתוב חיבורים בהלכה שחלקם הגדול על שאלות קשות ונוראיות שעלו בתקופת השואה בעת ששהה במחנות ההשמדה, ושלח את תנחומיו למשפחתו הכבודה הי"ו שבנחמת ציון וירושלים ינוחמו ולא יוסיפו לדאבה עוד. את הספרים שחיבר "דבר סיני" זכינו לרכוש וחילקנו לבתי הכנסת בעיר, יהי זכרו ברוך.

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.

0 IMG-20200714-WA34340041

אודות המועצה חדשות אחרונות ברוך דיין האמת: ניצול השואה הגאון ר' סיני אדלר זצ"ל – רבה של אשדוד בעבר

תגובות אחרונות

Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר