odot

שירות לנמצאים "בבידוד" יוכלו להשתתף בתפילות בשידור ישיר

עקב ריבוי המבודדים ואותם אלו שאינם יכולים להגיע להתפלל בבית הכנסת, ניתן להאזין בשידור חי לתפילות באמצעות רדיו "קול ברמה"SHIDUR 0

מודעה


07:30 תפילת שחרית,    14:15 תפילת מנחה
בשעה 20:45 תפילת ערבית
     FM92.1     FM 104.3       FM 105.7

שידור חי ניתן גם ב-"קו ההלכה", חייגו:
0737860860  שלוחה 5 ואחר כך 0
או במספר ישיר: 077-270-5-270
שחרית א': נץ החמה - קורבנות 05:38 הודו 05:54
שחרית ב': 07:30  הודו לד'
שחרית ג:  08:00  הודו לד'

מנחה א': 13:40 (משוער לאחר הסליחות)
מנחה ב': 18:50

ערבית א': סמוך משוער 19:27
ערבית ב': 21:30

זמני הסליחות
סליחות א': 04:40       סליחות ב': 13:00
סליחות ג': בחצות לילה משוער 00:35
(משודר מישיבת "אור החיים")

ויתקיים בנו הפסוק:
"ותעל שוועתם אל האלוקים וישמע אלוקים"

SHIDUR 1

אודות המועצה חדשות אחרונות שירות לנמצאים "בבידוד" יוכלו להשתתף בתפילות בשידור ישיר

תגובות אחרונות

Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר