odot

קורס ללימוד "תקיעת שופר" ע"י המועצה הדתית במקומות שונים בעיר

היתקע שופר בעיר והעם לא יחרדו - קורס ללימוד תקיעת שופר שע"י המועצה הדתיתKURS SHOPAR 1

לאור הפניות הרבות להכשיר בעלי תוקעים בשופר, ולרענן את הבקיאים, אנו שמחים להודיע על סדרת שיעורים בנושא "תקיעת שופר", בצד ההלכתי והפרקטי, הלכה למעשה.

לאור לקחי העבר בהם הוכח כי בדיקת התקיעות באמצעות הלימוד ובדיקת התקיעות מול המחשב נמנעים מלחרוג מעיקר ההלכה, לכן גם בשנה זו יתקיימו קורסים לתקיעת שופר להלכה ולמעשה. המשתתפים בקורס יקבלו בסיום הקורס "תעודה" המאשרות שהם תוקעים על פי ההלכה.

בשל המצב בעקבות התפשטות הנגיף, מספר המקומות מוגבל,  הרישום מראש חובה!, הקורס מתקיים בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

לרישום ופרטים: בימים א'- ה' בין השעות 9.30  -  13.00 בלבד! טל': 08-8630607

הכנסים יתקיימו במקומות כדלהלן: על המשתתפים להגיע עם השופרות
1)    ביום ראשון  יז' אלול (08/09/2020) בשעה 20.30 בבית כנסת "אוהל ישועה ובית אליהו" רחוב אח"י אילת 12 רובע א'.
2)    ביום חמישי כא' אלול (10/09/2020) בשעה 20.30 בבית הכנסת "ישמח משה" רח' ברנר רובע ה'.
3)    ביום ראשון כד' אלול (13/09/2020) בשעה 20.30 באולם שע"י המועצה הדתית רח' הנרייטה סולד 1 רובע ב'.
4)    ביום שלישי כו' אלול (15/09/2020) בשעה 21.00 בבית הכנסת וביהמ"ד "תפארת רפאל" רח' המאבק 1 רובע הסיטי.

הכנס לע"נ המייסד הגה"צ רבי סעדיה אריבי  זצ"ל

 הודעה: בתי כנסת שאין להם שופר, ניתן להשאיל מהמועצה הדתית אצל הרב חיים בן-חמו בשעות הנ"ל
ויהי רצון שנזכה לשמוע קול שופרו של משיח אמן


בברכת שנה טובה ומבורכת
הרב עובדיה דהן יו"ר המועצה הדתית

KURS SHOPAR 2

אודות המועצה חדשות אחרונות קורס ללימוד "תקיעת שופר" ע"י המועצה הדתית במקומות שונים בעיר

תגובות אחרונות

Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר