odot

בצל הנגיף: חולקו ערכות הצללה, מאוורים כסאות ועוד למניני חצרות ברחבת בתי הכנסת בעיר

מאות ערכות חולקו למתפללים במרחב הפתוח לקראת יום הכיפורים וחג הסוכות ע"י המועצה הדתית ועירית אשדודOHEL 9 1

עקב הוראות משרד הבריאות על סגירת בתי הכנסת החל מערב יום הכיפורים, וצמצום המתפללים בבתי הכנסת בצל החום הכבד בימים אלו ברחבי הארץ, חולקו מאות ערכות של הצללות, תאורה, כיסאות, מאווררים, מצננים ותאורה באזורים פתוחים שישמשו לתפילות ביום הכיפורים ובשאר ימי הסגר.

החלוקה התבצעה ע"י העיריה במילוי הבקשה והתבצעה ע"י  המועצה הדתית בתוך זמן קצר, כאשר נציגי מארגני התפילות במרחב הפתוח מילאו טופס שהופץ בקרב גבאי בתי הכנסת.

החל משעות הבוקר המוקדמות של ערב יום הכיפורים יו"ר המועצה הדתית הרב עובדיה דהן קיבל את הציוד שהגיע לגמ"ח הגדול שע"י המועצה הדתית בבית העלמין, הרב חיים בן חמו מרבני המועה"ד עמל קשה וטיפל בכל הפניות באחריות רבה. את ביצוע החלוקה בשטח פיקד מנהל הגמ"ח דודי מור-יוסף שקיבל את נציגי וגבאי בתי הכנסת ואישר את הבקשות הרבות ויחד עם צוות המתנדבים העבירו את הציוד לנציגי המתפללים בעיר במרחב הפתוח בעבודה במסירות רבה של ערב יום הכיפורים עד שעות הצהריים. גם כשנגמר הציוד, הרב עובדיה דהן נתן הוראה להשאיל את ציוד הגמ"ח של המועצה הדתית לגבאי בתי כנסת שנרשמו מאוחר יותר וכל זה במטרה להקל עליהם לקיים את התפילות ביום הקדוש בצורה נוחה יותר.

המשך החלוקה התבצעה גם מיד לאחר יום הכיפורים, היות והאיסור להתפלל בבתי הכנסת עדיין עומד בתוקף. המתפללים בכל רחבי העיר הודו מקרב ליבם למועצה הדתית על העזרה הרבה שאכן נתנה מענה בקיום התפילות במרחבים הפתוחים.

יצויין כי מי שדאג לכך היה שר הפנים הרב אריה דרעי שסיכם יחד עם שר האוצר על העברה מיידית של 25 מיליון שקלים לרשויות מקומיות, לשם רכישת הצללות, תאורה, כיסאות למתפללים, מאווררים, מצננים ותאורה באזורים פתוחים שישמשו לתפילות ביום הכיפורים ובשאר ימי הסגר.

OHEL 9 2

אודות המועצה חדשות אחרונות בצל הנגיף: חולקו ערכות הצללה, מאוורים כסאות ועוד למניני חצרות ברחבת בתי הכנסת בעיר

תגובות אחרונות

Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר