odot

פורמט מוצע לתכנית שנתית לשנת 2021

פורמט מוצע לתכנית שנתית לשנת  2021 כל הפרסום מופיע כאן באתר המועצה הדתית כדלהלן:SHAR---M TISHREY


א.    פרטים מנהליים

(1)    שם הארגון: מועצה דתית אשדוד
(2)    מידת העמידה ביעד הייצוג ההולם: נמוכה / בינונית / אי-עמידה
(3)    מספר עובדים עם מוגבלות משמעותית הנדרש לעמידה מלאה ביעד (5% מכלל העובדים):  6
(4)    פרטי ממונה תעסוקת אנשים עם מוגבלות בארגון:    
שם מלא: עפרה בן אבו   תפקיד: מנהלת לשכת יו"ר
כתובת מייל: כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת   טלפון: 08-8630630
ב.    סיכום פעילות לקידום העסקת אנשים עם מוגבלות בשנה החולפת 2021
במסגרת התכנית השנתית נדרש לסכם ולתעד את הפעילות שנעשתה בארגון בשנה החולפת לקידום העסקתם של עובדים עם מוגבלות משמעותית.

להלן הפורמט המוצע לתוכנית שנתית לשנת 2021

222222222222222222 11

222222222222222222 12

222222222222222222 13

14448700

5555

Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר