odot

ממשיכים בדרכו: "מאמר" - שבע שנים לפטירתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצוק"ל

ככל שהזמן חולף החיסרון ניכר, נמשיך לצעוד בדרכו ובמורשת הגדולה אשר הנחיל למען כלל עם ישראל לקרבם תחת כנפי השכינה בדרכי נועם ולהרחיב את גבולות הקדושה והטהרהSHAR 77SS

 

מאת: הרב עובדיה דהן - יו"ר המועצה הדתית - אשדוד

גם היום, שבע שנים לאחר הסתלקותו של רבן של ישראל מרן רבינו עובדיה יוסף זצוק"ל, מרגישים אנו את החיסרון והחלל הגדול שנותר. הדור כולו הרגישו קשר ישיר הזקוק להיותו כאן בתוכנו. בפרט בימים הללו שאין לנו משען לנוכח המגיפה מי יעמוד ויבטל את הגזרה, הלא הוא ספר התורה החי, שהיה שוכן בינותינו בבחינת "תורה מגנא ומצלא".

IMG-202YYY01029-WA0156

אודות המועצה חדשות אחרונות ממשיכים בדרכו: "מאמר" - שבע שנים לפטירתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצוק"ל

תגובות אחרונות

Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר